BEKENDMAKING - Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’

Inzage, publieke consultatie en participatiemomenten: startnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’.

Snel naar

Startnota

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 7 juli 2022 ingestemd met de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’.

Op grond van artikel 2.2.12 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening informeert en raadpleegt de deputatie de bevolking van de betrokken gemeente over de startnota.

Inzage en publieke consultatie

De startnota wordt gedurende zestig dagen ter inzage gelegd voor de bevolking in het provinciehuis en in het gemeentehuis van Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode.
De documenten zijn tevens digitaal te raadplegen.

De publieke consultatie loopt van 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022.

  • Tijdens deze periode kunnen opmerkingen over de startnota schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van Vlaams-Brabant vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie.
    Dit kan per post naar Provincieplein 1, 3010 Leuven of per e-mail naar procoro [at] vlaamsbrabant.berel=" noopener" target="_blank".
  • Je kan je opmerkingen ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van je gemeente.

Drie participatiemomenten

Er worden ook drie participatiemomenten georganiseerd.

  • Op 7 september vanaf 20:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Tervuren.
  • Op 8 september vanaf 20:00 uur in de polyvalente zaal van het Vrijetijdscentrum ‘Kamp Kwadraat’ in Overijse.
  • Op 19 september vanaf 20:00 uur in het Cultureel Centrum van Sint-Genesius-Rode.

Procesnota

Naast de startnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig worden bijgewerkt en bekendgemaakt via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

Gepubliceerd op

11 augustus 2022