Aangifteplicht geneutraliseerde vuurwapens

Bent u in het bezit van een geneutraliseerd wapen voor 14 september 2018? Doe dan zo spoedig mogelijk aangifte (ten laatste 14 maart 2021)!

Snel naar

Procedure

Maak gebruik van het nieuwe formulier ‘model 9ter’ zie: www.vlaamsbrabant.be/wapens of aanvragen bij de provinciale wapendienst via e-mail: wapens [at] vlaamsbrabant.be (voor inwoners Vlaams-Brabant).

Modellen 9ter kunnen elektronisch worden doorgestuurd naar de provinciale wapendienst op het adres: wapens [at] vlaamsbrabant.be. Opgelet:  het origineel moet je gedurende 5 jaar bewaren.
De geregistreerde modellen 9ter worden via de lokale politie terugbezorgd aan de betrokkene.

Aangifte van het BEZIT van een geneutraliseerd wapen (model 9ter-aangifte bezit)

Wie voor 14 september 2018 een geneutraliseerd wapen in zijn bezit heeft, moet dat ten laatste op 14 maart 2021 aangeven bij de gouverneur van zijn verblijfplaats met een ‘model 9ter-aangifte bezit’.

Bezorg zo spoedig mogelijk (ten laatste op 14 maart 2021) de volgende documenten aan de gouverneur van je verblijfplaats:

 1. Het ingevuld en ondertekend ‘model 9ter-aangifte bezit-exemplaar gouverneur’ (het exemplaar ‘aangever’ wordt door de aangever bewaard als aangiftebewijs)
 2. Een kopie van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking door de Proefbank (voor neutralisaties die vanaf 8 april 2016 werden uitgevoerd)
  OF
  een duidelijke foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel met de gekroonde leeuw (voor neutralisaties die voor 8 april 2016 werden uitgevoerd)

Aangifte van OVERDRACHT van een geneutraliseerd wapen (model 9ter-overdracht)

De overdracht van een geneutraliseerd wapen moet vanaf 5 juni 2020 gebeuren via een ‘model 9ter-overdracht’. De gouverneur staat in voor de registratie ervan in het CWR.

Belangrijk:

Enkel wapens die vanaf 8 april 2016 onbruikbaar werden gemaakt, mogen nog worden overgedragen of uitgevoerd naar een andere lidstaat van de EU.
Deze wapens werden geneutraliseerd volgens de nieuwste methode die werd opgelegd door Europese wetgeving en bevatten een stempel van de Proefbank met de volgende structuur: EU/BE of de code van een andere EU-lidstaat/logo proefbank/jaartal neutralisatie.
Zij worden als vrij verkrijgbare wapens beschouwd. Het bezit en de overdracht ervan moet worden geregistreerd in het CWR, maar vergunningen zijn niet vereist.

Een wapen dat onbruikbaar werd gemaakt voor 8 april 2016 is te herkennen aan de proefbankstempel met de vorm van een gekroonde leeuw. Wie zo’n wapen bezit en voor 14 maart 2021 aangifte van doet bij de gouverneur, mag dat wapen behouden. Indien niet aangegeven, is het wapen illegaal in je bezit.

Opgelet, een wapen dat werd geneutraliseerd volgens de ‘oude regels’ kan niet zomaar verkocht worden of worden overgebracht naar een andere Europese lidstaat. Het voldoet immers niet aan de meest recente Europese neutralisatienormen. Contacteer de Proefbank met de vraag om het wapen desgevallend opnieuw te laten neutraliseren opdat er een Europees certificaat van onbruikbaarmaking kan worden afgeleverd en het aangepast ‘proefmerk’ op het ‘geherneutraliseerde’ wapen kan worden aangebracht (EU/BE/logo proefbank/jaartal neutralisatie). Alleen dan kan het wapen worden overgedragen en/of overgebracht.

Aangifte van het bezit van een geneutraliseerd wapen verkregen door ERFENIS (model 9ter-aangifte bezit door erfenis)

Wie vanaf 5 juni 2020 een geneutraliseerd wapen erft, moet daarvan aangifte doen bij de gouverneur van zijn verblijfplaats, binnen 3 maanden nadat het wapen in zijn vermogen kwam. De termijn van 3 maanden begint te lopen vanaf de dag dat de vereffening en de verdeling van de nalatenschap werd afgesloten en het wapen definitief in het vermogen van de erfgenaam terechtkomt.

De aangever (erfgenaam) bezorgt, ten laatste 3 maanden nadat hij eigenaar werd van het wapen, de volgende documenten aan de gouverneur van zijn verblijfplaats:

 1. het ingevulde en ondertekende exemplaar ‘gouverneur’ van het ‘model 9ter-aangifte bezit door erfenis’ (het exemplaar ‘aangever’ wordt door de erfgenaam bewaard als aangiftebewijs)
 2. het EU-certificaat van onbruikbaarmaking door de Proefbank (voor neutralisaties vanaf 8 april 2016)
  OF
  een duidelijke foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel met de gekroonde leeuw (voor neutralisaties die werden uitgevoerd voor 8 april 2016)
 3. een document dat bewijst dat de vereffening en de verdeling van de nalatenschap is afgesloten en vanaf welke datum de aangever eigenaar werd van het wapen

Geen aangifte = illegaal wapen = strafbaar

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en is strafbaar met geldboetes van € 800 tot € 200.000 en/of gevangenisstraffen van een maand tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens worden verbeurd verklaard. Eventuele vervolging kan ook een administratieve kettingreactie in gang zetten waardoor ander vergund wapenbezit onmogelijk wordt.

Voor meer informatie kan je terecht bij uw lokale wapenverantwoordelijke bij de lokale politie of bij de provinciale wapendienst.

Meer weten over de aangifteplicht?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

wapens [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

5 februari 2021