Begeleidingstraject LICHT

Met een LICHT-traject breng je geëngageerde burgers met duurzame ideeën en een budget samen in gemeenschappelijke energieprojecten. Start er één in jouw gemeente.

Snel naar

Stappenplan LICHT-traject

Samen met jouw LICHT-coördinator ga je in vier stappen aan de slag in jouw gemeente.

 1. STAP 1 – Inzicht
  Je leert over energiecoöperaties, gaat na wat er leeft in jouw gemeente en wat het potentieel is op zowel bestuurlijk als coöperatief vlak.
 2. STAP 2 – Werving
  Je mobiliseert zoveel mogelijk extra burgers en leidt hen naar lokale energietransitie.
 3. STAP 3 – Begeleidingstraject voor bewonersgroepen (LICHT-groepen)
  10 (inter)gemeentelijke LICHT-groepen in Vlaams-Brabant krijgen een opleiding in het selecteren, evalueren, communiceren en begeleiden van goede hernieuwbare energieprojecten.
 4. STAP 4 – Opstart energiecoöperatie
  Zet een LICHT-groep de stap naar de oprichting van een energiecoöperatie, dan krijgt ze ondersteuning van REScoop Vlaanderen.

Jouw voordeel

 • Je spaart heel wat tijd uit dankzij de gespecialiseerde kennis van de partners.
 • Meer draagkracht, minder weerstand en meer financiële middelen door je inwoners nauwer te betrekken bij de energieomslag in jouw gemeente.
 • Financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant.
 • Vermindering van de CO2-uitstoot op jouw grondgebied en dus dichter bij de doelstelling van het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

Wat kan je daarnaast zelf nog doen?

Stel je publieke gronden en daken ter beschikking voor participatieve hernieuwbare energieprojecten met zon, wind, water, groene warmte en energie-efficiëntie.

Zorg voor een aanbesteding met kwalitatieve en participatieve gunningscriteria zodat verschillende burgercoöperaties gelijke kansen krijgen in aanbestedingen.

Vraag voorbeelden op bij jouw LICHT-coördinator.

Interesse?

Meer informatie over de kostprijs en de volledige beschrijving van het aanbod.

Partners

De uitvoerende partners zijn:

 • Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant (Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel Hageland)
 • REScoop Vlaanderen (Vlaamse koepel energiecoöperaties)
 • Ecolife en Ecopower (met ondersteuning van LICHT Leuven)
 • Provincie Vlaams-Brabant biedt financiële, logistieke en communicatieve ondersteuning.