Koester het regenwater

Vang het regenwater op waar het neervalt. Wat denk je van een moeraszone, wadi, poel of vijver?

Snel naar

Wapen je tuin tegen droogte en wateroverlast

Folder | Regenwater opvangen

Tuinfolder | Water in je tuinplan

Plaats een regenwaterput of een regenton

(Her)bouw je een huis? Dan moet je verplicht investeren in een regenwaterput, waarvan de overloop niet naar de riolering mag. Maar ook als je niet bouwt, is het de moeite waard om te bekijken of een regenwaterput kan. Het regenwater dat je opvangt is ideaal om bijvoorbeeld je toilet door te spoelen. Bij hevige regenval beperk je zo de hoeveelheid regenwater die naar de riolering gaat en verklein je dus de kans op wateroverlast.

De overheid legt regels vast over hoe je mag bouwen. Ook voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen, de gescheiden lozing van afvalwater en regenwater, en verhardingen liggen er regels vast in 'stedenbouwkundige verordeningen'. Lees meer over deze verordeningen. 

Zie je niet meteen een kans om een regenwaterput te installeren? Of wil je bijvoorbeeld ook het regenwater van je tuinberging extra opvangen? Ga dan voor een regenton in de tuin. Die heb je tegenwoordig in alle maten, kleuren en modellen. Met het opgevangen water giet je de planten tijdens droge periodes. Er past in elke tuin, hoe klein ook, wel een regenton. Laat je voor een regenton inspireren door de voorbeelden op de website van Huisje Boompje Beter.

Koppel je regenpijp af

Afhankelijk van de bodem en het niveau van je tuin, kan je je regenpijp loskoppelen van de riolering. Je vangt het regenwater op in je tuin zodat het niet naar de riolering gaat. 

Een paar aandachtspunten:

  • Leid het water weg van je huis. Gebruik hiervoor een buis, of maak een gootje. Zorg er wel voor dat je het water op je eigen perceel houdt.
  • Ga na uit welke bodemsoort je tuin bestaat: bij zandgrond dringt het regenwater snel de grond in, bij zwaardere grondsoorten voorzie je best een buffer, bijvoorbeeld een wadi.

Meer tips voor het afkoppelen van je regenpijp vind je op de website van Huisje Boompje Beter.

Buffer het regenwater in je tuin

Onthard je tuin

Hoe klimaatbestendig is jouw perceel?

Hoe goed scoort jouw perceel of woning voor groen en blauw? Dat bereken je met de onlinetool groenblauwpeil.be. Je krijgt ook tips hoe je je score kunt verbeteren, bijvoorbeeld door bomen te planten, een regenput te installeren of verhardingen te gebruiken die regen doorlaten.

Het antwoord op jouw tuinvraag niet gevonden?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

levedetuin [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.