Taken van gemeente en provincie

De taken van de gemeente, de provincie en de aangelanden staan omschreven in het decreet over de gemeentewegen. Preciezere bepalingen i.v.m. de taken van gemeente en/of aangelande kan de gemeente opnemen in het gemeentelijk politiereglement.

Snel naar

Gemeente: beheer gemeentewegen en gemeentewegenregister

Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor zijn gemeentewegen en is dus ook verantwoordelijk voor het openen en open houden (onderhoud) van deze wegen. Daarnaast beheren de lokale besturen ook het gemeentewegenregister van hun grondgebied. dit is het rechtsgeldige document voor de beslissingen over gemeentewegen sinds 1 september 2019.
De gemeente is bevoegd voor dossiers rond wijziging en verplaatsing.

Provincie: atlas, straatnaambordjes, subsidie, advies

Sinds het Decreet gemeentewegen op 1 september 2019 in voege trad, is de werking van de provincie rond trage wegen gewijzigd. Het beleidsplan trage wegen 2020-2025 behoudt volgende activiteiten en acties:

 • Atlas der Buurtwegen
  Alle wijzigingen van vóór 1 september 2019 staan ingetekend. De Atlas blijft online raadpleegbaar. We geven nog advies over de interpretatie van de Atlas, maar geven geen ondersteuning meer bij dossieropmaak.
  Open het geoloket Atlas der buurtwegen
 • Samenaankoop van straatnaambordjes
  Jaarlijks lanceert de dienst mobiliteit een oproep voor de samenaankoop van straatnaambordjes om bij toegankelijke trage wegen te plaatsen.
  Meer info over deze samenaankoop
 • Inventarisatie van trage wegen
  We ondersteunen gemeenten bij het in kaart brengen door GIS-lagen aan te leveren en uitleg bij de inventarisatie-app. We ondersteunen de gemeenten niet meer met personeelsinzet bij de opzet van een tragewegenplan. Gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten en hun trage wegenplan klaar hebben voor 31 december 2021 kunnen nog wel genieten van de subsidie.
  Meer info over inventarisatie van trage wegen
 • Inrichting trage wegen of realisatie ontbrekende verbindingen
  De inrichting van trage wegen wordt maximaal geïntegreerd in het subsidiereglement voor schoolomgevingen en schoolroutes. Er wordt een subsidie gegeven aan de heropening of herwaardering van een trage weg die een belangrijke schakel vormt in de woon-schoolroutes.
  Meer info over deze subsidie
 • Advies bij provinciale wandelnetwerken en bij gebiedsgerichte projecten
 • Advies bij rooilijnplannen tijdens het openbaar onderzoek
  • Voor vragen rond de dossieropmaak: www.mow-contact.be
  • Voor relevante dossiers geven we advies: mobiliteitsadvisering [at] vlaamsbrabant.be

Nog een vraag over trage wegen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

buurt-en-voetwegen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 7 werkdagen.