Medailles

De provincie Vlaams-Brabant kent medailles toe: als prijs van de provincie, voor verdienste of ter herinnering bij honderdste verjaardag, huwelijksverjaardag of een bijzondere prestatie.

Snel naar

Voor gemeentebesturen: de provinciale herinneringsmedaille

Gemeentebesturen kunnen een herinneringsmedaille aanvragen bij de provinciedeputatie voor het vieren van:

Huwelijksjubilarissen

Eeuweling

Bijzondere prestatie

Voor verenigingen: grote medaille voor verdienste

De volgende verenigingen kunnen, indien ze hun zetel in Vlaams-Brabant hebben, een medaille voor verdienste aanvragen:

 • Culturele verenigingen
 • Welzijns- en sportverenigingen
 • Milieu en natuurverenigingen
 • Groeperingen, maatschappijen of verenigingen voor volksopvoeding
 • Verenigingen met maatschappelijke relevantie of die zich inzetten voor het goede doel

 

Deze verenigingen ontvangen ofwel:

 • Een gouden medaille (groot model) voor 100 jaar en meer activiteit en getuigschrift
 • Een zilveren medaille (groot model) voor 75 jaar en meer activiteit en getuigschrift
 • Een bronzen medaille (groot model) voor 50 jaar en meer activiteit en getuigschrift

Voor personen: kleine medaille voor verdienste

De volgende personen die 20 jaar of meer onbezoldigd actief zijn in een vereniging kunnen een medaille voor verdienste aanvragen:

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter(s)
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Eresecretaris
 • Erepenningmeester

 

Indien deze personen actief zijn in een ouderenvereniging is de periode van actief zijn 10 jaar.

Deze personen ontvangen:

 • Een gouden medaille (klein model) en getuigschrift
   

Hoe medaille voor verdienste aanvragen?

De voorzitter of secretaris van een vereniging dient de aanvraag in voor een medaille voor verdienste. Deze aanvraag bevat een verklaring op eer met:

 • De aard van de maatschappelijke relevantie en/of de inzet voor een goed doel van de vereniging
 • Het correct aantal jaren activiteit
 • De melding dat de belanghebbende geen enkele bezoldigde activiteit heeft of gehad heeft in deze vereniging.

Stuur de aanvraag met de verklaring op eer naar protocol [at] vlaamsbrabant.be (protocol[at]vlaamsbrabant[dot]be).

Elke medaille kan slechts één keer worden toegekend.

 

Voor laureaten: Prijs van de provincie Vlaams-Brabant

Laureaten van wedstrijden of manifestaties kunnen een aanvraag indienen om de Prijs van de provincie Vlaams-Brabant te ontvangen.

De wedstrijden of manifestaties moeten evenwel georganiseerd zijn door verenigingen met zetel of activiteit in Vlaams-Brabant. De volgende verenigingen komen hiervoor in aanmerking:

 • Culturele verenigingen
 • Sportverenigingen
 • Groeperingen, maatschappijen of verenigingen voor volksopvoeding

Uitzondering hierop zijn de wedstrijden of manifestaties waarbij de Vlaams-Brabantse bevolking betrokken is.

 

Principieel kent de provincie slechts één prijs per aanvrager en per discipline toe. Individuele afwijking is echter mogelijk.

Deze laureaten ontvangen:

 • Bronzen medaille (70mm)

Nog een vraag over medailles?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

info [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.