Over GIS Vlaams-Brabant

Digitale geoloketten voor burgers en besturen. Ieder geoloket bevat digitale geografische informatie.

Snel naar

Nieuw in de functie als GIS-verantwoordelijke of GIS-coördinator?

Neem contact op met gis.provincie [at] vlaamsbrabant.be of tel. 016 26 79 19 en we wijzen je de weg naar:

 • Nieuwsbrieven
 • Websites
 • Opleidingsmogelijkheden (gratis of betalend)
 • Vaktijdschriften

Mailinglist 'GIS-nieuws Vlaams-Brabant'

De mailinglist 'GIS-nieuws Vlaams-Brabant' houdt GIS-geïnteresseerden binnen lokale besturen van Vlaams-Brabant op de hoogte van

 • Activiteiten en projecten van GIS Vlaams-Brabant
 • Ander GIS-nieuws

Vraag een abonnement aan door een e-mail te sturen naar gis.provincie [at] vlaamsbrabant.be met:

 • Onderwerp: 'inschrijven GIS-nieuws':
 • Vermelding van je
 • Naam
 • E-mailadres
 • Bestuur
 • Functie

Wil je de e-mails niet langer ontvangen dan stuur je een e-mail met het onderwerp 'uitschrijven GIS-nieuws' met vermelding van je naam en e-mailadres.

Doelstelling en werking

Het Samenwerkingsverband GIS Vlaams-Brabant bundelt de krachten rond GIS van de provincie Vlaams-Brabant en het autonoom provinciebedrijf VERA en de lokale besturen. Samen bouwen we een kenniscentrum uit. Het overlegplatform stelt zich volgende doelen.

 • Het mee begeleiden en sturen van de implementatie van GIS in lokale besturen op een productonafhankelijke manier.
 • Diensten uitbouwen voor en projecten realiseren rond het (centraal) beheren en ontsluiten van geo-data.
 • Stimuleren van het delen van GIS-kennis en -expertise op lokaal niveau onder andere door elektronische nieuwsberichten te versturen en opleidingen, info- en overlegmomenten te organiseren voor de doelgroep.
 • De beschikbare middelen en infrastructuur op een kostenbesparende manier delen.
 • De intermediaire rol opnemen, in het kader van GDI-Vlaanderen, op gebied van informatie- en gegevensdoorstroming (doorgeeffunctie/scharnierfunctie).

Je kan ook steeds jouw bijdrage, suggestie of opmerking overmaken via gis.provincie [at] vlaamsbrabant.be.

Gemeenschappelijke visie

De gemeenschappelijke visie van het Samenwerkingsverband GIS Vlaams-Brabant steunt op vijf pijlers.

 1. De dienstverlening aan de lokale besturen is neutraal en productonafhankelijk, met de bedoeling de lokale besturen een maximale keuzevrijheid te laten bij het bepalen van hun eigen GIS-strategie.
 2. De samenwerking impliceert een gebiedsdekkende aanpak, zodat alle Vlaams-Brabantse besturen dezelfde ondersteuning mogen verwachten.
 3. De samenwerking impliceert een niet-commerciële aanpak: de gevraagde vergoedingen voor de ondersteuning, dienen om de werking van het samenwerkingsverband en van de GIS-coördinatoren zeker te stellen (niet om winst te maken).
 4. Er wordt steeds rekening gehouden met de initiatieven en richtlijnen die op Vlaams niveau gelanceerd worden.
 5. Elke partner behoudt het recht om los van de samenwerking eigen initiatieven te nemen voor zijn lokale besturen. Wel wordt het samenwerkingsverband hiervan op de hoogte gebracht zodat de partners weet hebben van het initiatief en de mogelijkheid hebben om deel te nemen.

Nog een vraag over GIS?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

gis [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.