Geo-usb en mobiel GIS-toestel

Vraag je Geo-usb aan of ontleen een mobiel GIS-toestel. De Geo-usb 2020 is bestemd voor elke Vlaams-Brabantse gemeente, politiezone, OCMW en brandweerkorps. Enkel lokale besturen kunnen een mobiel GIS-toestel ontlenen.

Snel naar

Geo-usb

De Geo-usb 2019 is bestemd voor elke Vlaams-Brabantse gemeente, politiezone, OCMW en brandweerkorps. De Geo-usb verzamelt een hele reeks actuele, geografische basisgegevens voor je grondgebied zoals:

 • Luchtfoto
 • Gewestplan
 • Adrespunten
 • Transportnetwerk
 • Fietsroutenetwerken
 • Atlas der Buurtwegen
 • Atlas der Waterlopen
 • Vlaamse Hydrografische Atlas
 • Biologische waarderingskaart
 • Percelenkaart
 • Topokaart
 • ...

Deze geografische gegevens kan je in je eigen GIS-omgeving inladen. Verder bevat de Geo-usb ook een gratis GIS-software met legendebestanden en voorbeeldprojecten voor verschillende diensten. Je kan zo meteen aan de slag met het raadplegen, bevragen en aanpassen van verschillende interessante gegevenslagen.

Mobiel GIS-toestel

Nog een vraag over een Geo-usb of een mobiel GIS-toestel?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

gis [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Geo-usb 2020 aanvragen