Aanduiding van verplicht veld

Kandidaatuur voor niet-bezoldigde stageplaats

Naam en contactgegevens

Adres domicilie
Adres verblijfplaats
Tijdens de selectieprocedure en op de werkplek houden we rekening met eventuele arbeidshandicap.

Opleiding en ervaring

Som de opleidingen op waarvan je een diploma of getuigschrijft hebt behaald. Vermeld ook de naam van de instelling en de begin- en einddatum.
Welke opleiding(en) volg je nu? Vermeld ook de naam van de instelling en in welk studiejaar je nu zit.
Geef de titel en een korte samenvatting van je eindverhandeling(en) of geïntegreerde proefwerk(en).
Som je eerdere stages op. Vermeld ook de naam van de werkgever(s) en telkens de begin- en einddatum.
Som je vrijwilligerswerk op. Vermeld ook de naam van de werkgever(s) en telkens de begin- en einddatum.
Som je vakantiewerk op. Vermeld ook de naam van de werkgever(s) en telkens de begin- en einddatum.
Met welke computerprogramma's kan je goed werken?
Welke andere vaardigheden heb je die relevant zijn voor de stage?

Gewenste stage

Aan welke vereisten moet je stageplaats voldoen volgens je studie of stagebegeleider?
Van wanneer tot wanneer wil je stage lopen en op welke dagen van de week?

Stagebegeleiding