Veelgestelde vragen over woningdelen

Snel naar

Ik wil een project voor woningdelen opstarten. Wat moet ik weten?

Een woningdeelproject opstarten kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld met een groep gelijkgezinde mensen zelf een traject opstarten of je kan beroep doen op de hulp van een projectontwikkelaar of een andere begeleider.

 • Denk goed na over de locatie, visie, doelen, strategie en organisatiewijze.
 • Leg je projectvoorstel in een vroeg stadium voor aan de dienst omgeving van de gemeente waar je je project wenst te realiseren. Dit om af te toetsen wat de mogelijkheden zijn op een bepaalde locatie en welke elementen van je project vergunningsplichtig zijn.
 • Zoek niet alleen proces-, maar ook juridische en financiële begeleiding voor je project.
 • Toets je project aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen.
 • Hou er rekening mee dat er op Vlaams niveau op dit moment enkel een duidelijk regelgevend kader is voor zorgwonen.
 • Weet dat er verschillende netwerken, platforms en koepelverengingen zijn waarop je beroep kan doen voor advies en om ideeën uit te wisselen. Op de website van de vzw Samenhuizen vind je bijvoorbeeld een zoekertjespagina met vraag en aanbod en een overzicht van initiatief- en startgroepen.

Kan je een eengezinswoning verhuren aan een groep mensen die willen samenwonen maar geen familie vormen?

Een woning verhuren aan mensen die willen samenwonen maar geen familiale band hebben, is mogelijk, mits enkele voorwaarden. De belangrijkste:

 • Alle bewoners domiciliëren zich op het adres van de woning en laten zich inschrijven in het bevolkingsregister als een gezin, bestaande uit een referentiepersoon en 'niet-verwanten' .
 • De bewoners wisselen niet jaarlijks en kennen elkaar.
 • De woning is op geen enkele manier opgedeeld in afzonderlijke woonunits en de bewoners delen quasi alle leefruimtes met elkaar.

Nuttig om te weten:

 • Voor het huurcontract zijn er twee opties. In beide gevallen moet de eigenaar akkoord zijn. Meer info over de huurwetgeving, vind je op de website van Vlaanderen:
  • Medehuur: alle bewoners moeten vermeld staan op hetzelfde huurcontract
  • Hoofdhuurcontract met onderverhuur
 • Let op dat je niet de indruk geeft dat kamers als afzonderlijke woonentiteiten worden verhuurd, want een woning opdelen in afzonderlijke woonentiteiten is vergunningsplichtig.
 • Hou er rekening mee dat de bewoners op verschillende vlakken ook effectief als leden van hetzelfde gezin beschouwd worden met alle gevolgen van dien, waaronder mogelijk lagere uitkeringen en inbeslagname van goederen bij schulden van medebewoners.

Waar vind ik informatie over opstartende woningdeelinitiatieven?

Verschillende organisaties en vzw’s verzamelen kennis over woningdelen en brengen mensen met elkaar in contact. Op de website van de vzw Samenhuizen vind je bijvoorbeeld een zoekertjespagina met vraag en aanbod en een overzicht van initiatief- en startgroepen.

De provincie realiseert zelf geen gemeenschappelijke woonprojecten, maar biedt wel ondersteuning aan gemeenten en heeft een subsidieaanbod voor innovatieve woonprojecten. Je kan ook met onze dienst contact opnemen voor modelovereenkomsten, huishoudelijke reglementen en dergelijke meer. 

Bestaan er subsidies voor woningdeelprojecten?

Aanbod van de provincie Vlaams-Brabant:

Ga naar Premiezoeker voor een overzicht van alle beschikbare premies op federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Neem contact op met het woonloket in jouw gemeente voor meer informatie over de verschillende subsidies en voor hulp bij het invullen van aanvraagformulieren. 
 

Nog een vraag over woningdelen?

Elke werkdag van 8.30 tot 17:00 uur.

woningdelen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.