Levendige kernen

De klimaatverandering en de toenemende bevolkingsdruk stellen ons voor grote uitdagingen. We moeten slimmer omgaan met onze ruimte. Want open ruimte is nodig voor onze gezondheid, voedselproductie, biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering. Tegelijkertijd moeten we ook zorgen voor leefbare en levendige plekken om te wonen.

Wil jij je dorpskern levendiger maken? Wij helpen jou graag op weg. We ondersteunen projecten die kernen aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Mét aandacht voor zowel de behoeften van de samenleving als het vrijwaren en versterken van open ruimte.

Snel naar

Wat is kernversterking?

  • Slimme bouwplannen: concentreer woningen in goed uitgeruste dorpskernen, zodat meer ruimte overblijft voor groen en natuur
  • Open ruimte buiten de kernen ontdichten: stop versnippering en ruimtebeslag in open ruimte,  beperk de bouwmogelijkheden in open ruimtegebieden (door bijvoorbeeld bouwrechten te laten ruilen met beter gelegen bouwlocaties om open ruimte te vrijwaren)
  • Behoud belangrijke winkels en voorzieningen en trek ze aan in het dorpscentrum, zodat bewoners op wandelafstand in hun dorp boodschappen kunnen doen en zo ook de lokale handel steunen

Kernversterkende woonprojecten

Ben jij eigenaar van een bouwgrond of pand in een goed uitgeruste stads- of dorpskern of ken je iemand met zo’n bouwgrond of pand?En wil je daar graag een nieuw woonproject realiseren met respect voor de omgeving?
Misschien komt jouw project wel in aanmerking voor een subsidie voor kernversterkende projecten. Met deze subsidie betaal je tot 30.000 euro van je ontwerpend onderzoek, scenario-ontwikkeling en participatie. Interesse? 

Meer info over de subsidie voor kernversterkende woonprojecten

Gaat het over sociale huurwoningen waarbij je inzet op kernversterking, woningdelen en/of kleinschalig wonen? Ook dan zijn er subsidiemogelijkheden.

Meer info over de subsidie sociale huur

Woonomgeving in kwetsbare buurten

Wil jij de woonomgeving in een kwetsbare buurt verbeteren? Er een plek van maken waar mensen elkaar ontmoeten, waar het groen is en waar iedereen zich thuis voelt? Dan komt jouw project misschien in aanmerking voor een subsidie woonomgeving in kwetsbare buurten.

Lees meer over de subsidie woonomgeving

Meer weten over ons aanbod voor levendige kernen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.