Aanbod voor scholen en verenigingen

Projectadvies op maat voor scholen en verenigingen.

Snel naar

Duurzame nieuwbouw- en renovatieprojecten

Verenigingen en scholen kunnen bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen terecht voor o.a.:

  •  Vaststellen van het ambitieniveau, opmaak van het eisenprogramma, projectdefinitie
  • Screenen van ontwerpschetsen, concepten, uitvoeringsplannen, lastenboeken en uitvoeringsdetails (in overleg met de auteur en de bouwheer)
  • Begeleiding bij het plannen en uitvoeren van projecten (vergaderingen, werfbezoeken)
  • Beoordelen van haalbaarheidsstudies
  • Advies over bouwtechnische en energetische concepten, voorgestelde technieken en installaties, energiezuinig regelen van installaties
  • Interpretatie van meetgegevens

Vraag advies via het aanvraagformulier.

Vraag advies aan