Technisch infoloket Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

Heb je een vraag over energiepremies, leningen of andere algemene vragen over energie?  Stel ze dan aan het Woon- en energieloket in je gemeente

Heb je een korte, technische vraag over duurzaam bouwen of renoveren van je woning? Stel ze hier. Gebruik hiervoor het webformulier hieronder.

Snel naar

Met welke vragen naar het Infoloket?

Heb je een korte, technische vraag over:

  • Isolatie
  • Ventilatie
  • Verwarmingssystemen
  • Hernieuwbare energie
  • Waterbesparing, gebruik van regenwater
  • Duurzaam materiaalgebruik
  • Groengevels, groendaken
  • Circulair bouwen en renoveren: met een beter, zuiniger gebruik van hulpbronnen door kringlopen te sluiten
  • Klimaatbestendig bouwen en renoveren: de woning of het gebouw voorzien op hitte, droogte en wateroverlast
  • ...

Stel je vraag gratis aan het Infoloket van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. Gebruik het webformulier hieronder.

Stel je vraag

Persoonlijke gegevens

Bestel onze publicatie "Slim bouwen: levenslang comfort" (Voor particulieren)