Voorlichting en dienstverlening

Je kan bij ons, Praktijkpunt Landbouw, terecht voor advies en diensten bij teeltbegeleiding en zaadkalibratie.

Snel naar

Teeltbegeleiding

We geven teeltbegeleiding aan witlooftelers zowel in de veldfase als forcerie.

 • Veldfase: We begeleiden je bij de wortelteelt. De voorlichter bezoekt elk witloofperceel ongeveer 7 keer. De gegevens vergelijken we met andere percelen tijdens hetzelfde seizoen en vroegere groeiseizoenen.
  • We raden je aan om voor de aanvang van de zaai een standaard bodemanalyse van de bouwvoor en een stikstofanalyse van 3 lagen te laten uitvoeren. We geven bijkomend advies op basis van deze analyseresultaten.
 • Forcerie: De forceriebegeleiding gebeurt enkel voor percelen waar ook de wortelteelt begeleid werd.
  • Advies over wortels afkomstig van andere percelen of aangekochte wortels, verlenen we enkel na de uitvoering van een wortelanalyse.

Overeenkomst

 • Bij aanvang van het seizoen leggen we de te bezoeken percelen en de frequentie van veld- en bedrijfsbezoeken contractueel vast.
 • Het aantal percelen waarvoor je ondersteuning wenst, is vrij te bepalen.
 • Ben je aangesloten bij een telersvereniging?
  • Dan heb je recht op de GMO-tegemoetkoming van 50% terugbetaald.
 • Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met de Praktijkpunt Landbouw:
  • E-mail: praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be
  • Tel.: 016 29 01 74

Bijkomende dienstverlening

Je krijgt volgende diensten aangeboden indien je beroep doet op het Praktijkpunt Landbouw:

 • Uitnodigingen voor proefveldbezoeken en bezichtiging forecerieresultaten.
 • Maandelijkse nieuwsbrief.
 • Diagnose van plantenziekten op aanvraag.

Zaadkalibratie

Nog een vraag over voorlichting en dienstverlening?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be