Witloofonderzoek

Snel naar

Rassenonderzoek

 • We onderzoeken de verschillende eigenschappen van bestaande en nieuwe witloofrassen in het Praktijkpunt Landbouw.
  • Zowel bij de rassen uit hydro- en uit grondteelt. 
 • De resultaten en de ervaringen uit het onderzoek, vind je terug in onderstaande rassenlijst. Deze passen we jaarlijk aan. Je vind daarnaast ook de rassengevoeligheid terug voor ziekten, bijvoorbeeld Phytophthora en Sclerotinia.

Jouw witloofzaad in onze zadenbank

Door zaden op te nemen in de zadenbank:

 • Draag je bij aan de toekomst van ons witloof.
 • Draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek om oplossingen te vinden voor witloofziekten.
 • Blijven telerselecties bewaard onder optimale omstandigheden.

Ben je zelf teler en wil jij jouw telerselecties laten opnemen in onze zadenbank? Of ben je een trotse afstammeling van een teler en heb jij nog zaden van een witloofras? 

 • Neem vrijblijvend contact op met Yannah Cornelis
  • Via mail: yannah.cornelis [at] vlaamsbrabant.be
  • Via tel.: 016 21 37 57

Bodem en plantenvoeding

Gewasbescherming

Teelttechniek

Optimalisatie houdbaarheid witloof

 • Een goede houdbaarheid is cruciaal om witloof aantrekkelijk te presenteren aan de consument. In de praktijk heeft het witloof in de winkel niet steeds de gewenste kwaliteit.
 • Op basis van de evaluatie van de houdbaarheid van witloof en de werkwijze bij de witlooftelers, brengen we in kaart welke factoren de belangrijkste rol spelen in de evolutie van de kwaliteit in het handelskanaal.

Ontdooiregimes witloofwortels

 • Witloofwortels ontdooien na bewaring in koelcellen.
 • Er zijn verschillende strategieën die een effect hebben op het energieverbruik en de kwaliteit van het daarna geforceerd witloof:
  • Met/zonder koeling en ventilatie
  • Verschillende opstellingen van de palloxen
 • Meer info:
  • Gelijkmatig witloofwortels ontdooien loont de moeite (PDF, 5 blz, 503,86 KB)

Meer mogelijk met de nieuwe koelcellen

 • Het Praktijkpunt Landbouw heeft sinds voorjaar 2017 8 nieuwe koelcellen.
 • Deze cellen gebruiken we voor de gewone bewaring van witloofwortels, maar ook om praktijkonderzoek op te zetten naar nieuwe bewaar- en ontdooiregimes.
 • Lees hier over het potentieel van de nieuwe koelcellen:
  • Nieuwe koelcellen klaar voor witloofonderzoek (PDF, 2 blz, 385,06 KB)

Energie

Enerpedia 3.0

 • In het kader van Enerpedia 3.0 geven we landbouwers onafhankelijk advies bij energievragen.
 • Bij het Praktijkpunt Landbouw kan je gratis terecht voor:
  • Vragen over energiebesparing, energieproductie of energiegewassen.
  • Een individueel begeleidingstraject met actieplan voor energiebesparing en voorafgaand een energieanalyse op je bedrijf.
 • Heb je vragen of nood aan advies? Neem contact op met Jasper Somers:
  • E-mail: jasper.somers [at] vlaamsbrabant.be
  • Tel.: 016 21 37 51

Economie

Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)

Witloofwortels als voeder

Grondwitloof

 • Het aantal grondwitlooftelers daalde enkele jaren geleden verontrustend snel.
 • Het PDPO-project "Vlaams-Brabants grondwitloof.EU!" bracht hierin verandering.
  • De proeftuin engageert zich om de kennis van deze typisch Vlaams-Brabantse teelt niet verloren te laten gaan voor de jonge generatie.
  • Resultaten:
   • Arbeidsorganisatie op een grondwitloofbedrijf (PDF, 2 blz, 2,03 MB)
   • Duurzaam energiegebruik op een grondwitloofbedrijf (PDF, 2 blz, 2,16 MB)
   • Brussels grondwitloof, een lekkernij van september tot mei (PDF, 2 blz, 1,72 MB) 

ChiQon: kwaliteitsverbetering van witloof

 • Doel ChiQon project: duurzame kwaliteitsverbetering van witloof doorheen de hele productieketen.
 • De witloofteelt bestaat uit 3 grote fases:
  • De wortelteelt op het veld
  • De wortelbewaring in de frigo
  • De wortels forceren
   Elke fase draagt bij aan de finale productkwaliteit.
 • Voor de kwaliteitsverbetering introduceren we nieuwe (meet)technieken en modellen. Hiermee kan de landbouwer op een nog meer onderbouwde manier de juiste teelttechnische beslissingen nemen.
 • Gewenst resultaat:
  • De topkwaliteit van het Belgische witloof verder verfijnen
  • De internationale competitiviteit vrijwaren en versterken
  • Finaal de rendabiliteit van de Belgische witloofbedrijven verhogen

Meer informatie: yannah.cornelis [at] vlaamsbrabant.be - tel. 016 21 37 64

Circulair forceren

 • Doel project: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof
 • De witloofsector is één van de pioniers in de hydroteelt. Hergebruik van de voedingsoplossing is al goed ingeburgerd in de sector, maar we streven naar verbetermogelijkheden.
 • Waterzuiveringstechologieën kunnen zorgen voor nog zuiverder water, en nog veiliger hergebruik tussen verschillende forceercycli.
 • Invulling project: we laten telers kennis maken met de recentste technologieën en toetsen deze aan de noden van de witloofsector.

Meer informatie: yannah.cornelis [at] vlaamsbrabant.be - tel. 016 21 37 64

Werking Praktijkpunt Landbouw

Nog een vraag over witloofonderzoek?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be