Witloofonderzoek

Snel naar

Rassenonderzoek

 • We onderzoeken de verschillende eigenschappen van bestaande en nieuwe witloofrassen in het Praktijkpunt Landbouw.
  • Zowel bij de rassen uit hydro- en uit grondteelt. 
 • De resultaten en de ervaringen uit het onderzoek, vind je terug in onderstaande rassenlijst. Deze passen we jaarlijk aan. Je vind daarnaast ook de rassengevoeligheid terug voor ziekten, bijvoorbeeld Phytophthora en Sclerotinia. 

Jouw witloofzaad in onze zadenbank

Door zaden op te nemen in de zadenbank:

 • Draag je bij aan de toekomst van ons witloof.
 • Draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek om oplossingen te vinden voor witloofziekten.
 • Blijven telerselecties bewaard onder optimale omstandigheden.

Ben je zelf teler en wil jij jouw telerselecties laten opnemen in onze zadenbank? Of ben je een trotse afstammeling van een teler en heb jij nog zaden van een witloofras? 

 • Neem vrijblijvend contact op met Yannah Cornelis
  • Via mail: yannah.cornelis [at] vlaamsbrabant.be
  • Via tel.: 016 21 37 57

Bodem en plantenvoeding

Gewasbescherming

Praktijkgids IPM witloof

Innovatieve spuittechnieken

Teelttechniek

Optimalisatie houdbaarheid witloof

 • Een goede houdbaarheid is cruciaal om witloof aantrekkelijk te presenteren aan de consument. In de praktijk heeft het witloof in de winkel niet steeds de gewenste kwaliteit.
 • Op basis van de evaluatie van de houdbaarheid van witloof en de werkwijze bij de witlooftelers, brengen we in kaart welke factoren de belangrijkste rol spelen in de evolutie van de kwaliteit in het handelskanaal.

Ontdooiregimes witloofwortels

 • Witloofwortels ontdooien na bewaring in koelcellen.
 • Er zijn verschillende strategieën die een effect hebben op het energieverbruik en de kwaliteit van het daarna geforceerd witloof:
  • Met/zonder koeling en ventilatie
  • Verschillende opstellingen van de palloxen

Meer mogelijk met de nieuwe koelcellen

 • Het Praktijkpunt Landbouw heeft sinds voorjaar 2017 8 nieuwe koelcellen.
 • Deze cellen gebruiken we voor de gewone bewaring van witloofwortels, maar ook om praktijkonderzoek op te zetten naar nieuwe bewaar- en ontdooiregimes.

Energie

Enerpedia 3.0

 • In het kader van Enerpedia 3.0 geven we landbouwers onafhankelijk advies bij energievragen.
 • Bij het Praktijkpunt Landbouw kan je gratis terecht voor:
  • Vragen over energiebesparing, energieproductie of energiegewassen.
  • Een individueel begeleidingstraject met actieplan voor energiebesparing en voorafgaand een energieanalyse op je bedrijf.
 • Heb je vragen of nood aan advies? Neem contact op met Jasper Somers:
  • E-mail: jasper.somers [at] vlaamsbrabant.be
  • Tel.: 016 21 37 51

Economie

Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)

Witloofwortels als voeder

Grondwitloof

 • Het aantal grondwitlooftelers daalde enkele jaren geleden verontrustend snel.
 • Het PDPO-project "Vlaams-Brabants grondwitloof.EU!" bracht hierin verandering.
 • De proeftuin engageert zich om de kennis van deze typisch Vlaams-Brabantse teelt niet verloren te laten gaan voor de jonge generatie.

ChiQon: kwaliteitsverbetering van witloof

Circulair forceren

Datagedreven druppelIirrigatie

Het watergebruik in de landbouw staat steeds meer onder druk. Met dit project verhogen we de waterefficiëntie door:

 • In te zetten op druppelirrigatie.
 • Slimme sensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel om de installatie optimaal aan te sturen.

Ben je als landbouwer geïnteresseerd om druppelirrigatie en/of het datagedreven adviesplatform a.d.h.v. bodemsensoren uit te testen op jouw perceel?

Contacteer Evi Matthyssen: evi.matthyssen [at] vlaamsbrabant.be - 016 21 37 57

Dit project voeren we samen uit met de Bodemkundige Dienst van België, Proefstation voor de groenteteelt, KU Leuven Afdeling Bodem en Waterbeheer, Proefcentrum voor de Groenteteelt, met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Werking Praktijkpunt Landbouw

Activiteiten

Landbouw
Praktijkpunt landbouw
Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch
Lokale besturen

Wanneer

tot
tot

Hoe kan je als gemeentebestuur klimaatbestendige landbouw, streekproducten en meer platteland op de kaart zetten?

Nog een vraag over witloofonderzoek?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be