Vlaams-Brabantse teelten

Vlaams-Brabant is een echte akkerbouwprovincie, maar heeft ook zeer typische teelten met in de eerste plaats witloof, hop, tafeldruiven en wijngaarden.

Snel naar

Akkerbouw

Van de 2.742 landbouwbedrijven in Vlaams-Brabant zijn er 2.072 akkerbouwers. Ook als we kijken naar relatieve oppervlaktes, stellen we dat Vlaams-Brabant een echte akkerbouwprovincie is, waarvan 29% van het landbouwareaal granen zijn.

Praktijkpunt Landbouw doet onderzoek naar akkerbouw waaronder granen (via Landbouwcentrum Granen Vlaanderen) en koolzaad.

Granen

Vlaams-Brabant staat op de 2de plaats wat betreft de graanteelt in Vlaanderen, met een areaal van 25.000 ha granen. West-Vlaanderen staat op de eerste plaats met 32.500 ha.

Praktijkpunt Landbouw participeert in het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en volgt sinds 2019 de proeven in Vlaams-Brabant op. In 2020 gebeurde dit op de proefhoeve in Bertem.

Hoe ondersteunt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) de graansector?

  • LCG voert wetenschappelijke veldproeven uit rond rassenkeuze, bemesting, onkruidbestrijding, ziektebestrijding, insectenbestrijding, gebruik van groeiregulatoren en teelttechniek.
  • Voor landbouwers en geïnteresseerden zijn er in het groeiseizoen op diverse plaatsen veldbezoeken aan de proeven. Aansluitend organiseert LCG na de oogst bijeenkomsten met voorlichting van de opbrengstresultaten en de belangrijkste bevindingen.

Meer info over de werking van het LCG: https://www.lcg.be/

Koolzaad

Ongeveer één derde van het totale Vlaamse koolzaadareaal bevindt zich in Vlaams-Brabant.

Praktijkpunt Landbouw legde i.s.m. Inagro een oriënterende rassenproef aan met verschillende koolzaadrassen. In deze proef volgden we de teelt op volgens verscheidene parameters. Aansluitend bepaalden we de opbrengst bij alle koolzaadrassen.

De waarnemingen op het koolzaadperceel neemt het Landbouwcentrum Graangewassen (PCG) mee op in haar koolzaadberichten. Volg hier de koolzaadberichten van PCG.

Druiven

Vlaams-Brabant is geroemd om zijn tafeldruiven, maar telt ook heel wat wijngaarden met wijndruiven. Beide hebben ze een rijke geschiedenis in onze streek.

In het Praktijkpunt Landbouw willen we de basisexpertise van de druiventeelt behouden en verder ontwikkelen. Hierrond werken we samen met pcfruit. Wat zit er in onze samenwerking?

  • Overleg met de sector waaronder deelname aan het Technisch Comité druiven
  • Inventarisatie van de teeltuitdagingen
  • Opzoekingswerk op vraag van de sector en kennisuitwisseling.

Hop, oude teelt, nieuwe kansen

Vlaams-Brabant is dé bierprovincie bij uitstek, ze telt meer dan 80 brouwerijen op haar terrein. Bovendien is de regio Aalst-Affligem-Asse van oudsher een belangrijk teeltgebied voor hop. Vandaag blijven er slechts 2 professionele hoptelers over in Vlaams-Brabant. Maar de ooit zo rijke hopcultuur is nog steeds zichtbaar onder de vorm van jaarlijkse hopplukfeesten in september.

Omdat de provincie Vlaams-Brabant deze unieke teelt graag ziet terugkeren startten we in Praktijkpunt Landbouw een werking rond hop:

  • Sinds 2019 verzamelen we expertise rond hopteelt.
  • We bestendigen de vergaarde hopkennis in onze praktijkwerking.
  • Vanuit de kennisverdieping geven we advies en voorlichting.

Hiermee willen we op korte termijn een aanspreekpunt zijn voor hoptelers en andere stakeholders (brouwerijen,…).

Meer weten over Vlaams-Brabantse teelten?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be