Innovatieve teelten

Praktijkonderzoek naar 'non & new food' teelten: teeltmogelijkheden van gewassen, onderzoek naar mogelijkheden van industriële verwerking.

Snel naar

Non & new food gewassen

In het Praktijkpunt Landbouw voeren we praktijkonderzoek naar 'non & new food' teelten. Daarbij kijken we niet alleen naar de teeltmogelijkheid van een gewas, maar slaan we ook de brug naar de verwerkende industrie. Want innovatieve teelten zijn kansrijker als er verschillende toepassingen en dus afzetkanalen zijn. Denk daarbij aan toepassingen als functionele voeding, dierenvoeding, geneesmiddelen, cosmetica, zepen, bouwmaterialen en plastics.

Wat is non & new food?

  • Non food: teelten die grondstoffen leveren aan de industrie of met toepassingsmogelijkheden als energiebron. Bijvoorbeeld vezels uit miscanthus of hennep en cosmetische olie uit goudsbloem.
  • New food: voedselgewassen die relatief nieuw zijn in onze regio of die we terug van onder het stof halen. Voorbeelden zijn koolzaad, zoete aardappel, quinoa en hennep.

In het jaarverslag vind je de gebundelde resultaten van de praktijkproeven rond innovatieve teelten van het Praktijkpunt Landbouw.

Innovatietuin demonstreert oliehoudende gewassen

Growing a Green Future

Goudsbloem: een gouden kans

Quinoa: pseudograan met marktpotentieel

QUILO: Quinoa Lokaal

Met het vierjarige onderzoeksproject ‘Quilo’ willen we een rendabele, gangbare en biologische quinoateelt in Vlaanderen uitrollen. Het mikpunt? 10 à 15 procent van de vraag invullen met lokale quinoa tegen 2023. Hiermee gaan we in op de stijgende belangstelling van landbouwers, voedingsindustrie en retail rond lokale quinoa.

Ben jij een geïnteresseerde, Vlaamse landbouwer?

  • Wil je weten of quinoa rendabel is op jouw bedrijf?
  • Wil je op de hoogte blijven van onze praktijkkennis rond rassenaanbod en teelttechniek?
  • Meld je aan bij wim.fobelets [at] vlaamsbrabant.be en neem deel aan onze veldbezoeken, workshops en/of WhatsApp-groep met uitwisseling van ervaringen en vragen.

Verschillende onderzoekscentra zijn alvast aan de slag op de verschillende onderzoeksdomeinen:

  • Inagro en Praktijkpunt Landbouw zetten in op de bodembewerking, de zaai en de onkruidbestrijding.
  • Vlaams landbouwonderzoeksinstituut ILVO ontfermt zich over de rassenscreening en de bemestingsproef.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het VLAIO LA-traject ‘Quinoa Lokaal’ en geniet de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Alternatieve groenten: zoete aardappel, crosne, zeekool, amarant, tuinmelde en soja

Hennep voor zaad en vezels

Miscanthus, meer dan een energiegewas

Korte ketens voor innovatieve nicheteelten

Nieuwsbrief Teeltwijs innovatieve teelten

Nieuws voor telers over innovatieve teelten met onderzoeksresultaten, activiteiten en adviezen rond goudsbloem, quinoa, hennep, koolzaad, ...

Nog een vraag over innovatieve teelten?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be