Bodem en water

Een gezonde bodem is een basisvoorwaarde voor een goede gewasproductie en wordt steeds belangrijker, in het licht van de klimaatverandering en de actuele uitdagingen voor onze landbouw. Praktijkpunt Landbouw zet hier volop op in met studiedagen, veldbezoeken en projecten.

Snel naar

Bouw mee aan waterzekerheid met 'WaterWijs'

Bodemkwaliteit bepalen: BodemIDee

Hoe bepaal je de bodemkwaliteit van jouw perceel?
Bodemanalyses helpen je al een eind op weg. Maar er is meer dan de nutriëntenstatus alleen.

  • Fysische bodemfactoren - zoals bodemdichtheid, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit van de aggregaten - bepalen de draagkracht van de bodem.
  • Daarnaast zorgt een gezond bodemleven ervoor dat je perceel weerbaarder is tegen ziekten en plagen.

De BodemIDee - hét werkinstrument uit het Interreg-project Leve(n)de Bodem -  helpt je verder op weg. Deze ‘identiteitskaart’ verenigt de chemische, fysische en biologische bodemparameters van jouw perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijk rapport.

Vraag je perceelevaluatie aan. Let op: omdat de evaluatie deels op basis van de parameters uit de standaardbodemanalyse gebeurt, moet je een geldige standaardbodemanalyse voorleggen.

Meer info: https://levendebodem.eu/BodemIDee/BodemIDee

Langetermijnproeven

Bijna 25 jaar compostproef

Proeven op een termijn van 10 jaar en langer zijn van onschatbare waarde. In Boutersem ligt sinds 1997 een compostproef aan. Dankzij deze langdurige opvolging kunnen we de positieve eigenschappen van compost op lange termijn aantonen:

  • Compost levert voedingsstoffen voor het gewas.
  • Compost zorgt voor een hoge hoeveelheid effectieve organische koolstof en is dus een uitstekende bodemverbeteraar.
  • Compost zorgt voor een lagere gevoeligheid voor erosie en slemp, een snellere infiltratie van water, minder bodemverdichting en meer regenwormen.
  • Compost ondersteunt hogere landbouwopbrengsten.

De Bodemkundige Dienst van België (BDB vzw) voert dit onderzoek uit in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant.

Meer dan 15 jaar niet-kerende bodembewerking

Niet-kerende bodembewerking heeft voordelen bij erosiebestrijding, maar brengt ook enkele uitdagingen in de landbouwpraktijk mee. In de periode tussen 1998 en 2005 zijn landbouwers in onze provincie gestart met de aanleg van een proefperceel, waar zij jaarlijks één of twee stroken niet-kerend bewerken naast een strook die zij ploegen. Op dit moment gaat het nog om 7 percelen bij evenveel landbouwers, 4 in regio Leuven en 3 in regio Pajottenland.
De Bodemkundige Dienst van België vzw (BDB vzw) volgt deze percelen op in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant.

Meer weten?

Een betere bodem dankzij circulaire koolstofopbouw

Nieuwsbrief Bodemwijs

Driemaandelijks nieuws over landbouwbodem in Vlaams-Brabant

  • Resultaten (toekomstige) bodemprojecten
  • Demonstraties, infomomenten, ...

Meer weten over bodem en water?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be