Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Onderzoeksinstelling voor witloof en innovatieve teelten.
Het praktijkcentrum is gevestigd in Herent en heeft als doelen:
witloofteler teelttechnisch ondersteunen, adviseren telers bij energiebesparende maatregelen en alternatieve energie, kennisbevordering en voorlichting.

Kalender

Landbouw
Praktijkpunt landbouw
Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch
Lokale besturen

Wanneer

tot
tot

Hoe kan je als gemeentebestuur klimaatbestendige landbouw, streekproducten en meer platteland op de kaart zetten?

Een vraag voor het Praktijkpunt Landbouw?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be