Brevet Koninklijke Maatschappij

Is je vereniging 50 jaar of ouder? Dan kan je het Brevet Koninklijke Maatschappij aanvragen.

Snel naar

Hoe vraag je het brevet aan?

 • Stuur een brief naar:
  • Hoofd van het departement rekwesten van het Paleis, Hertogstraat 2, 1000 Brussel
 • Voeg bij de brief volgende info/documenten:
  • De volledige benaming van de vereniging/groepering
  • Het adres van de zetel
  • Een afschrift van de statuten of van het huishoudelijk reglement indien er geen statuten zijn
  • Een officieel bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld:    via gedateerd krantenknipsel)
  • De doelstellingen
  • De structuur en het organogram
  • De namen en adressen van de leden van de Raad van Beheer (voorzitter, secretaris, beheerders...)
  • De ledenlijsten en het aantal sympathisanten
  • Activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
  • De toekomstige projecten
  • De gedetailleerde financiële situatie met de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar
  • Voor federaties waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze aangesloten is, graag vermelding van:
   • De volledige benaming van de federatie
   • De historiek van de federatie
   • De naam en voornaam van de voorzitter
   • Het adres en telefoonnummer van de zetel

Hoe verloopt de procedure?

 • Het hoofd van het departement rekwesten van het Paleis vraagt aan de gouverneur van Vlaams-Brabant of uw vereniging het waardig is de titel van Koninklijke Maatschappij te ontvangen.
 • De provinciale administratie doet daarvoor het nodige administratieve werk. Als het onderzoek gunstig is, dan verleent de Koning de titel en stelt het hoofd van het departement rekwesten van het Paleis het brevet op.
 • Het provinciebestuur wordt daarvan verwittigd en organiseert een plechtigheid waarop het brevet officieel overhandigd wordt.
   

Nog een vraag over het Brevet Koninklijke Maatschappij?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

info [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.