Studiedag kernversterking en inzetbare instrumentenmix (8 oktober)

Wil jij meer handvaten om kernversterking kwalitatief aan te pakken? Heb je nood aan extra inspiratie, maar hunker je vooral naar concrete voorbeeldprojecten? Wil je op de hoogte zijn van ondersteunende subsidies bij de provincie Vlaams-Brabant?

Snel naar

Inspirerende studiedag

Programma

Voormiddag

 • 9:30 uur - Welkomstwoord door gedeputeerde Ann Schevenels
 • 9:50 uur - Toolkit kwalitatieve kernversterking
  Een overzicht van instrumenten, aandachtspunten, procedures en voorbeelden: dé handleiding voor een vernieuwend ruimtelijk beleid.
 • 10:50 uur - Pauze
 • 11:00 uur - Instrumenten als hefboom voor kernversterking: Proeftuin BRV
  Een onderzoek naar nieuwe instrumenten voor een nieuw ruimtelijk beleid: aan de hand van concrete cases wordt de haalbaarheid en slagkracht van verschillende instrumenten en combinaties hiervan verkend.
 • 11:40 uur - De link met kernversterking: de vertaalslag naar het beleidsplan
 • 12:00 uur - Middagpauze

Namiddag

 • 13:00 uur - Toelichting provinciale subsidies
  • Kernversterkende projecten
  • Handelskernversterking
 • 13:20 uur - Bereikbaarheidsplan Groot-Bijgaarden
  Wat als je dorpscentrum lijdt onder een parkeerdruk, maar die bereikbaarheid ook een voordeel is? Een aanzet voor herinrichting met geïntegreerd parkeerbeleidsplan.
 • 13:45 uur - Strategisch Woonontwikkelingsplan+ Zoutleeuw
  Waar kan welke verdichting nog en waar niet meer? En met welk instrument? Een visie voor de hele gemeente, mét lastenverordening en compartieve studie voor ruiloperaties.
 • 14:15 uur - G’Bets 2.0
  Een participatief traject voor de herontwikkeling van 3 strategische locaties in de gemeente, als hefboom voor kernversterking en ontwikkeling.
 • 14:45 uur - Pauze
 • 15:00 uur - Leefbare dorpen Getestreek
  Een kernversterkingsvisie op streekniveau: kwalitatief verdichten en ontwikkelen in een landelijke streek; met toekomstvisie voor 19 dorpen.
 • 15:40 uur - Wijkenplan Horizon+
  De bouwshift bij bebouwing in een boslandschap: verschillende types wijken afgebakend naargelang hun roeping in het landschap en hun ontwikkelingsmogelijkheden.
 • 16:10 uur - Receptie

Info

 Waar

Provinciehuis Vlaams-Brabant (auditorium)

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Wanneer

tot

Kanalen

Ruimtelijke planning

Doelpubliek

Lokale besturen

Prijs

Gratis

Contact

vanessa.massaer [at] vlaamsbrabant.be

Extra info

Het evenement wordt georganiseerd volgens de geldende coronamaatregelen. Mondmaskers en afstand houden zijn niet verplicht. Uiteraard kan je er steeds voor kiezen deze voorzorgsmaatregelen wel in acht te nemen.

Inschrijven

Naam