Netwerkdag Warmtewende

 

Wegwijzer naar een lokaal beleid voor groene warmte

Asse, Dilbeek en Tienen lieten zich voor hun warmtebeleid begeleiden door het project 'Warmtewende voor gemeenten: aan de slag met groene warmte'. Tijdens deze netwerkdag delen ze hun ervaringen graag met andere gemeenten.

Snel naar

Programma

Willen we tegen 2050 klimaatneutraal worden, dan moeten we dringend onze warmtevoorziening aanpakken. Gemeenten en steden spelen hierin een onmisbare rol, als regisseur van het lokale groene warmtebeleid. Het klimaatproject 'Warmtewende voor gemeenten: aan de slag met groene warmte' hielp drie Vlaams-Brabantse gemeenten, Asse, Dilbeek en Tienen, bij het opstellen van een warmtezoneringsplan en het uitwerken van beleidsvoorstellen. Hun ervaringen delen ze graag met andere gemeenten. Tijdens dit evenement ga je in kleine groepen in gesprek met collega’s over de kaarten, methodieken en beleidsmaatregelen van deze drie gemeenten.

Schrijf je ten laatste 11 september 2020 in

 • 9:15 uur: Onthaal

Duurzame warmte en lokaal beleid

 • 9:45 uur: Provincie Vlaams Brabant klimaatneutraal 2050 (Gedeputeerde Bart Nevens, Provinciebestuur Vlaams-Brabant)
 • 10:00 uur: Een gemeentelijke transitievisie warmte: Eeklo werkt eraan (Ben Caussyn, duurzaamheidsambtenaar of Bob D'Haeseleer, schepen Stad Eeklo)
 • 10:15 uur: Het project Warmtewende Vlaams-Brabant (Jo Neyens (ODE) en Wouter Cyx (Kelvin Solutions))

Lokale aanpak van de warmtewende: gemeentelijke trajecten 

 • 10:30 uur: Ervaringen van de drie begeleide gemeenten: Asse, Dilbeek, Tienen (3 parallelle groepen)
 • 11:00 uur: Koffiepauze
 • 11:30 uur: Getuigenissen vanuit de begeleide gemeenten (plenair)
 • 11:45 uur: Welke beleidsinstrumenten voor een lokaal warmtebeleid? (3 parallelle groepen)
 • 12:45 uur: Conclusies vanuit elke groep en slotconclusie door Benjamin Clarysse (BBL)
 • 13:00 uur: Lunch

Bezoek aan een warmtenet

 • 13:45 uur: Bezoek aan het warmtenet van de wijk Janseniushof, Leuven
 • 16:00 uur: Afsluiting en drink
   

Voor wie?

Gemeentelijke ambtenaren en schepenen en sleutelactoren rond warmte

Klimaatproject Warmtewende

Warmtewende Vlaams-Brabant is een project van Bond Beter Leefmilieu (BBL), ODE-Vlaanderen (koepel voor duurzame energie) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Het project kreeg een subsidie voor duurzame klimaatprojecten.

Meer info over de subsidie voor duurzame klimaatprojecten

Info

 Waar

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Wanneer

tot

Kanalen

Natuur en milieu
Klimaatneutraal
Ruimtelijke planning

Doelpubliek

Lokale besturen

Prijs

Gratis

Contact

klimaatneutraal [at] vlaamsbrabant.be