Netwerkdag sociale economie

Een dag vol instrumenten, praktische voorbeelden en ervaringsuitwisseling die je leren hoe je sociale economie en tewerkstelling in jouw gemeente kan bevorderen.

 • 29 oktober 2020 van 12:15 tot 16:45 uur
 • Provinciehuis Leuven
 • Deelnemen kan op locatie (max. 100)
 • Enkele presentaties kan je ook nadien digitaal verkrijgen

Snel naar

Programma in het kort

Ik wil me inschrijven

Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt tot 100 omwille van corona. Het aantal deelnemers per workshop mag niet overschreden worden. Als de corona regels versoepelen kunnen we extra mensen toelaten, maar als ze strenger worden, zullen we het aantal deelnemers moeten verminderen (LIFO-principe: Last in, first out). De inschrijvingen worden afgesloten op 22 oktober.

Voor wie?

 • Lokale besturen
 • Sociale economiebedrijven
 • Stakeholders

1. Sociale clausules bij overheidsopdrachten

Overheden geven jaarlijks grote budgetten uit aan allerhande overheidsopdrachten. Door sociale clausules in te bouwen in overheidsopdrachten, kan je een enorme impact creëren op de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er bestaan verschillende manieren om ‘sociaal aan te kopen’:

 • opdracht voorbehouden voor sociale economie
 • opdracht opsplitsen in percelen en een perceel voorbehouden voor sociale economie
 • sociale voorwaarden stellen in de uitvoering
 • sociale voorwaarden stellen in de gunning

Sprekers

 • Leen Vandermeeren (VVSG)
 • Greet Patho (SELAB)
 • Tonny Verhamme (Stad Leuven)
 • Els De Coninck en Frederik Sabbe (Provincie Vlaams-Brabant)

Praktisch

 • 13:30 tot 15 uur
 • Spoor 95
 • Max. 40 deelnemers

2. Wat is arbeidszorg?

Voor sommige mensen is een baan in het betaalde tewerkstellingscircuit (op een bepaald moment) nog te hoog gegrepen, zelfs al is dat een baan in de sociale economie. Zij kunnen terecht in arbeidszorg. Bij deze methodiek verrichten mensen vrijwillig, onbetaald werk en worden ze intensief begeleid op vlak van werk en zorg.

Deze infosessie gaat over de instrumenten die de Vlaamse overheid voor de doelgroep ontwikkelde:

 • Activeringstrajecten
 • Arbeidszorg, gesubsidieerd vanuit sociale economie
 • Arbeidsmatige activiteiten (AMA), gesubsidieerd vanuit 'welzijn'
 • GBO (Geïntegreerd breed onthaal) en de onthaaltrajecten niet toeleidbaren

We sluiten af met een overzicht van alle organisaties in Vlaams-Brabant die actief zijn op één of meerdere van deze maatregelen.

Sprekers

 • Annick Deblauwe (departement WVG)
 • Ingrid Tack (departement WVG)
 • Jan Damen (Werkburo)
 • Katleen D’Haese (Welzijnskoepel West-Brabant)
 • Patricia Vroman (departement WSE)
 • Mieke Vermeulen (penhouder partnerschap activeringstrajecten Vlaams-Brabant)

Praktisch

 • 13:30 tot 15 uur
 • Provincieraadzaal
 • Max. 58 deelnemers

3. Samenwerken werkt! Samenwerking Lokale Besturen & VDAB

In het regeerakkoord lezen we de ambitie om 120.000 mensen extra aan de slag te helpen. Door corona zullen het er wellicht een pak meer zijn. Hier zijn vele handen voor nodig. Een versterkte samenwerking tussen lokale besturen en VDAB wordt naar voor geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie.

Maar hoe doen we dat? Wat vinden we belangrijk? Waar ligt onze focus? En wat is de kracht van organisatienetwerken? In deze interactieve workshop denken we samen na over de inhoud van een samenwerkingsovereenkomst en tonen we waar je het nodige cijfermateriaal kan vinden.

Sprekers

 • Anne Moyaerts (VDAB)
 • Ann Jughmans (VVSG)
 • Famke Soenen (Versterkt streekbeleid)
 • Sylvia Mazzarese (Stad Leuven)

Praktisch

 • 13:30 tot 15 uur
 • Zaal 2+3
 • Max. 15 deelnemers

4. Lokale diensteneconomie (LDE) op maat van jouw gemeente

Sociale tewerkstelling en lokale diensten met maatschappelijk nut gaan hand in hand. Lokale besturen kunnen deze dienstverlening zelf uitbouwen of uitbesteden aan derden. Deze sociale ondernemingen organiseren een aanvullende ondersteuning of dienstverlening die aansluit op lokale noden en trends buiten de markt (marktfalen), in opdracht van een (lokale) overheid.

Binnen die lokale projecten ontstaat competentieversterkende tewerkstelling voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van kwaliteitsvolle begeleiding stromen de doelgroepmedewerkers na 5 jaar door naar een reguliere tewerkstelling.

De LDE-dienstverlening wordt georganiseerd op maat en vraag van de gemeenten via diverse werkvormen en in uiteenlopende sectoren.

Sprekers

 • Annelies Coemans (Koepel Lokale Diensteneconomie)
 • Dana Nieddu (Vzw IN-Z)
 • Loes Ory (Vzw IN-Z)

Praktisch

 • 13:30 tot 15 uur
 • Zaal 6+7
 • Max. 11 deelnemers

5. Talenten tellen

Om een lokaal beleid inzake sociale economie en tewerkstelling uit te stippelen, is een grondige omgevingsanalyse aangewezen: over welke doelgroep gaat en welke organisaties helpen hen? In deze infosessie geven VDAB en de provincie Vlaams-Brabant een actueel cijferoverzicht van de tewerkstelling en (arbeidsmatige) participatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Je leert alles over je doelgroep en de bestaande organisaties en maatregelen om met je doelgroep aan de slag te gaan. Daarna reiken we jou hulpmiddelen aan om zelf, als lokaal bestuur, een omgevingsanalyse te maken. We bekijken ook hoe we die inactieve arbeidsreserve kunnen activeren. Enkele organisaties op vlak van ‘outreachend werken’ delen hun ervaringen.

Sprekers

 • Hendrik Demuynck (VDAB)
 • Tom Vanquaethem (provincie Vlaams-Brabant)
 • Tine Stryckers (ESF)
 • Jo Uytterhoeven (GTB)
 • Nancy Van Nerum (OCMW Leuven)

Praktisch

 • 15:15 tot 16:45 uur
 • Spoor 95
 • Max. 40 deelnemers

6. Ook getest op lokale besturen: werkplekleren

Drie jaar lang deden lokale besturen, bemiddelingsorganisaties en scholen ervaring op inzake werkplekleren, tijdens een project van Taskforce Spitsregio Leuven, VDAB en Groep Intro.

Ook de steden en gemeenten van Halle-Vilvoorde geraakten enthousiast, dankzij het burgemeestersoverleg Toekomstforum. Groep Intro ondersteunde in beide regio’s als centraal aanspreekpunt de deelnemende lokale besturen bij het openstellen en invullen van werkleerplekken.

Het project toont aan dat lokale besturen leerkansen kunnen bieden op hun werkvloeren, mits de nodige ondersteuning en begeleiding op maat. Tegelijkertijd werden er zo ook knelpuntvacatures ingevuld. Deze methodiek wordt nu overgedragen aan VDAB.

Tijdens deze infosessie krijg je toelichting over de methodiek en de randvoorwaarden en hoor je de ervaringen van lokale besturen en betrokken partners. De kans op inspiratie is groot.

Sprekers

 • Roos Van Der Jeught en Els Blondeel (VDAB)
 • Abderrazak El-Omari (VVSG)
 • Eva Parys (Groep INTRO)
 • Koen Neyens (Regioteam)

Praktisch

 • 15:15 tot 16:45 uur
 • Provincieraadzaal
 • Max. 58 deelnemers

7. Wijk-werken: de opstap naar werk

Wijk-werken helpt werkzoekenden in hun traject naar werk. Ze worden toegeleid door VDAB of OCMW onder bepaalde voorwaarden. Een wijk-werker voert na de toeleiding eenvoudige taken uit bij gebruikers.

De nieuwe beleidsnota legt de nadruk op het activeren van werkzoekenden, de niet-actieve beroepsbevolking en arbeidsmarktreserve. Steeds meer komt de regie bij lokale besturen terecht. Ook het wijk-werken zal binnen deze doelstelling aan belang winnen.

Wil jij graag meer weten over het wijk-werken en mee nadenken over zinvolle lokale activeringstrajecten? Sluit dan zeker aan bij onze infosessie.

Sprekers

 • Tine Kelchtermans (IGO)
 • Marleen Wynant (Haviland)
 • Kelly Vleminckx (VDAB)

Praktisch

 • 15:15 tot 16:45 uur
 • Zaal 2+3
 • Max. 15 deelnemers

8. Toelichting beslissingsboom

Als medewerker van een lokaal bestuur wil je dat de sociale economie (in jouw gemeente/stad) groeit en bloeit. Hoe kan sociale economie daarom taken uitvoeren voor een lokaal bestuur?

Daarvoor kan een overheid verschillende instrumenten gebruiken, die – vanuit het perspectief van sociale economie – anders kunnen/moeten worden ingezet.

Enerzijds zijn er de sociale clausules bij overheidsopdrachten. Anderzijds kan je werken met een subsidie. De weg die je moet bewandelen om bij sociale economie uit te komen is anders in het geval van een overheidsopdracht of een subsidie. Via een beslissingsboom schetsen we het grote kader en bewandelen we samen met jou die weg.

Spreker

 • Mieke Frans (provincie Vlaams-Brabant)

Praktisch

 • 15:15 tot 16:45 uur
 • Zaal 4+5
 • Max. 11 deelnemers

9. Innovatie in de sociale economie

Lokale besturen kunnen de sociale economie helpen innoveren. Dat kan op verschillende manieren:

 • Via innovatieve vormen van samenwerking tussen lokale besturen en sociale economie zoals een enclave
 • Door technologische innovaties in de sociale economie te stimuleren
 • Door nieuwe vormen van ondernemerschap te stimuleren waarmee naast tewerkstelling ook andere doelstellingen worden gerealiseerd, zoals de circulaire economie
 • Door in te gaan op andere economische trends, zoals reshoring en te zoeken naar opportuniteiten voor sociale economie op vlak van maakindustrie
 • Door innovatieve vormen van samenwerking te stimuleren tussen burgerinitiatieven, sociale en reguliere economie

De nadruk ligt in deze workshop op het stimuleren van een sociale & circulaire economie.

Spreker

 • Jo Helsen (Provincie Vlaams-Brabant)

Praktisch

 • 15:15 tot 16:45 uur
 • Zaal 6+7
 • Max. 11 deelnemers

Inschrijven

Voor contactopvolging.
Overheidsdienst, bedrijf, vereniging, ...
Keuze infosessie reeks 1
Keuze Infosessie reeks 2
Boek bestellen?

Vink aan als je graag het boek ‘Aan de slag met sociale economie. Handleiding voor begeesterde lokale besturen.’ aan voordeeltarief van € 33 wil bestellen.

Verzendadres
Je ontvangt een mail met een overzicht van de gegevens die je hier hebt ingevuld.

Info

 Waar

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Wanneer

tot

Kanalen

Sociale economie

Prijs

Gratis

Contact

sociale.economie [at] vlaamsbrabant.be

Extra info

Met medewerking van VVSG, VDAB, IGO, BO, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Zuidwest Rand, Stad Vilvoorde en Stad Leuven