Netwerkavonden Noord-Zuid

Het jaarlijks netwerkevenement Noord-Zuid steekt door corona dit jaar in een nieuw kleedje. Voor de prijs van één krijg je dit jaar tijdens vier avonden (van 12 tot 15 oktober) vier webinars vol workshops en inspirerende voorbeelden. Sluitstuk is een live avond op 20 oktober in het provinciehuis.

Schrijf je in

Snel naar

Voor wie?

 • Burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking (4de pijlers)
 • Ngo's actief in het Zuiden
 • Studenten of graduaten met projecten of stages in het Zuiden
 • Burgers met een hart voor klimaat en het Zuiden

Waarom moet je erbij zijn?

Het klimaat verandert, dat moeten we jou niet meer vertellen. En dat is niet zonder gevolgen. Gevolgen die voor het Zuiden vaak nog zwaarder doorwegen op de problemen die er al waren. Misschien plan je in je werking vandaag al acties om deze kwetsbare groepen beter te wapenen tegen wat op hen afkomt? Dat heet 'klimaatadaptatie'.

Neem jij klimaatslimme adaptaties op in jouw project voor het Zuiden? Zoals bijvoorbeeld:

 • Leslokalen aanpassen tegen oververhitting
 • Waterschade vermijden aan gebouwen
 • Ziektes bij mens en vee op tijd de kop indrukken, ook als hun verspreiders toenemen
 • Kwetsbare groepen weerbaar maken tegen extreme weerfenomenen
 • Drinkwatervoorraden aanvullen door de opvang van regenwater
 • Erosie vermijden door slim landbouwbeheer
 • Gewassenkeuze aanpassen zodat er genoeg voedsel is, ook bij extreme weersomstandigheden

Dan kom je misschien in aanmerking voor een provinciale subsidie. 

Op 12 oktober stellen we ons nieuw subsidiereglement aan je voor. De avonden daarna inspireren we je graag met verhalen, voorbeelden en tips om ook jouw project de focus klimaat mee te geven. En dus ook om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Maandag 12 oktober 2020 - WEBINAR (19:30 - 22:00 uur)

Mondiale klimaatadaptatie: wat, hoe en waarom?

Duurzame landbouw voor een veranderend klimaat in Afrika (Prof. Olivier Honnay)

De explosieve bevolkingsgroei ten zuiden van de Sahara in Afrika zet de nu al bedreigde ecosystemen zwaar onder druk. Niet alleen is dat rampzalig voor de biodiversiteit van de regio, ook de natuurlijke opslag van CO2 dreigt hierdoor te verkleinen. Hoe groot is het probleem? Kan een verhoging van de landbouwproductiviteit de druk op de natuurlijke ecosystemen verlichten? Is ‘duurzame intensivering’ de oplossing om enerzijds de uitstoot van broeikasgassen te verlagen (= klimaatmitigatie) en anderzijds de natuurlijke en menselijke systemen aan te passen aan de klimaatverandering (= klimaatadaptatie)? De lezing van prof. Honnay geeft een antwoord.

Wie is prof. Olivier Honnay?

Sociaal rechtvaardig en duurzaam aanpassen aan klimaatverandering: wat betekent dat? (Prof Constanza Parra)

Klimaatveranderingen vragen om aanpassingen. Maar die houden best ook rekening met sociale aspecten als milieurechtvaardigheid, eigenheid van inheemse volkeren, gender, machtsverhoudingen, toegang tot land en natuurlijke hulpbronnen ... Bovendien is zo'n sociale benadering bij klimaatadaptaties niet enkel waardevol in het Zuiden, maar ook ver daarbuiten. Het REDD+ programma in het Peruaanse Amazonegebied illustreert dit duidelijk.

Wie is prof. Constanza Parra?

Toelichting van het nieuwe provinciaal subsidiereglement 
 

Dinsdag 13 oktober 2020 - WEBINAR (19:30 - 22:00 uur)

Hoe impact creëren aan de hand van sociaal ondernemerschap? (Academics for Development)

Hoe kan sociaal ondernemerschap helpen bij klimaatuitdagingen? Dat leer je tijdens deze interactieve denkoefening. Daarbij zoeken we ook naar een balans tussen ‘people, planet en profit’. Nog niet helemaal thuis in sociaal ondernemerschap? Of net een expert op dat vlak? We hebben voor elk wat wils in ons aanbod. 

Commonland: landschap reorganisatie (voor beginners)

 • Meer over het project
  • Afdeling Utrecht, 2018
  • Inhoud: reorganisatietechnieken voor het aanpakken van problemen zoals ontbossing, overexploitatie, overbegrazing en uitstoot.
  • Doel: biodiversiteit, economische activiteiten en algemene langdurige winsten waarborgen. 
 • Wat leer je tijdens deze workshop?
  • Je krijgt een introductie in sociaal ondernemerschap 
  • Je leert om zelf een sociale impact te creëren. 

Enabel: Klimatologische veranderingen (voor meer ervaren projectwerkers)

 • Meer over het project
  • Afdeling Leuven, 2020-2021
  • Inhoud: de energievraag van gebouwen verminderen en hun bestandheid tegen klimatologische veranderingen verhogen (samenwerking tussen Rwandese en Belgische studenten)
 • Wat doe je tijdens deze workshop?
  • Je helpt de sterktes, zwaktes en opportuniteiten van het project te identificeren.
  • Je creëert mee sociale impact!

Meer over Academics for Development

Woensdag 14 oktober 2020 - WEBINAR (19:30 - 22:00 uur)

Aan de slag met impactmeting (Carbon+Alt+Delete)

Impactmeting is cruciaal voor organisaties die een maatschappelijke missie nastreven. Door te meten leer niet alleen je impact beter begrijpen, het helpt je ook om je aanpak en successen te delen met je stakeholders. Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de slag met jouw project:

 • Hoe maak je je eigen impactmeetplan, met extra aandacht voor het klimaat?
 • Hoe breng je je doel op lange termijn in kaart?
 • Hoe meet je onderweg je vooruitgang? 

We doen dit aan de hand van Mee Panyar. Deze organisatie bouwt met onze steun hernieuwbare energie-mini-grids in Myanmar om energiearmoede te bestrijden. Overweeg jij een impactmeting voor jouw project? Dan is dit je kans op een gratis introductie.  Of wil je liever een ander project helpen? Dat kan ook. Zorg dat je erbij bent.

Meer over Carbon+Alt+Delete

Donderdag 15 oktober 2020 - WEBINAR (19:30 - 22:00 uur)

Inspirerende voorbeelden

Hoe onze steden “climate proof“ maken? (Dr. Bruno Verbist)

Steden worden hoe langer, hoe meer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in het globale noorden, als in het zuiden. Dit uit zich in hittegolven, een verhoogd overstromingsrisico …

 • Welke ingrepen werken? En waar? Welke soms, en welke niet?
 • Zijn bomen altijd een goede oplossing?
 • Zijn er win-win oplossingen om naast klimaatadaptatie ook de uitstoot van broeikasgassen te verlagen?

Wie is dr. Bruno Verbist?  

Kleinschalige acties met een grote impact: ontwerpen en bouwen in Marokko (Studio Nous Nous vzw)

Doordachte keuzes en eenvoudige ingrepen bij landschapsontwerp en architectuur leveren vaak al grote winsten op vlak van klimaatadaptatie van gebouwen en landschappen. Twee projecten in ruraal zuidelijk Marokko illustreren dit mooi: het Vrouwenhuis van Ouled Merzoug en de kleinschalige Groene School van Imloul. 

Sprekers zijn Hannah Van Breen, John Silvertand enTinne Beirinckx

Meer over het Vrouwenhuis van Ouled Merzoug:

Hoe bieden rondtrekkende veehouders de klimaatverandering het hoofd? (Anthony Denayer)

Al duizenden jaren trekken nomadische gemeenschappen doorheen de Afrikaanse savanne. Ze leiden er een duurzaam bestaan. Ze leven van extensieve veeteelt en in harmonie met de natuur. Veranderende regenpatronen doen ook hun omgeving veranderen. Zodat ze alsmaar langere droogteperiodes moeten zien te overbruggen. Dreigt voor deze gemeenschappen het einde van hun duurzaam bestaan? Of zijn zij net experten in een uitdaging waar we met z’n allen voor staan?

Anthony Denayer is Education Officer bij Dierenartsen zonder grenzen.

Dinsdag 20 oktober 2020 - LIVE (19:30 - 22:00 uur)

Coronaproof netwerkavond. Live ontmoeten en uitwisselen van vragen en ervaringen rond 4 klimaatadaptatie thema’s (onder voorbehoud): 

 • Van het land blijven leven bij veranderend klimaat
 • Klimaatadaptief wonen en bouwen
 • Samenwerken rond klimaatadaptatie
 • Gezond blijven bij klimaatverandering

Waar? Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Inschrijven

Meerdere opties mogelijk.
Meerdere opties mogelijk.
Ik neem graag deel aan
Meerdere opties mogelijk.

Bijkomende vraag bij webinar 13 oktober

Bijkomende vragen bij webinar 14 oktober

Meer weten over "Theory of Change"? Bekijk de video
Meerdere opties mogelijk.
Bijvoorbeeld veganistisch, rekening houdend met allergieën, ...

Info

 Waar

Webinars + Provinciehuis Leuven

Wanneer

tot
tot
tot
tot
tot

Kanalen

Natuur en milieu
Klimaatneutraal

Doelpubliek

Verenigingen en organisaties
Studenten
Particulieren

Contact

noord-zuid [at] vlaamsbrabant.be