Milieu- en duurzaamheidsambtenarenoverleg (MAO/DAO) (7/12)

Een verharding aanleggen, heraanleggen of uitbreiden? Vergeet de gewestelijke en provinciale hemelwaterverordening dan niet. Ze werden allebei recent vernieuwd. 

Hulp nodig bij het concreet maken van jouw klimaatbeleid? Klimaatportaal Vlaanderen brengt raad.

En we hebben interessante webinars rond duurzaam watergebruik in petto. We lichten een tipje van de sluier op.

Dit MAO/DAO is online. Het vindt plaats op donderdag 7 december, van 10 tot 12 uur.

Schrijf je in voor 4 december

Snel naar

Voor wie?

Milieu- en duurzaamheidsambtenaren en ambtenaren van de technische diensten uit de Vlaams-Brabantse gemeenten

Programma

 • 10:00 uur: Welkom en inleiding
 • 10:05 uur: Nieuwe hemelwaterverordeningen
  • Gewestelijke hemelwaterverordening (Maarten Vandecasteele, Team Watertoets, VMM) 
  • Provinciale hemelwaterverordening (Els Defillet, Dienst Waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant) De nieuwe provinciale hemelwaterverordening laat niet langer toe om hemelwater aan te sluiten op een waterafvoer of riolering. Zowel op openbare als private percelen moet je dit hemelwater op het terrein zelf laten infiltreren of opvangen.
 • 11:00uur: Introductie nieuwe klimaatadaptatie tools en dienstverlening  (Wout Geudens, Lokale Adviseur Klimaatadaptatie, VMM) 
  • Klimaatportaal Vlaanderen breidde uit met enkele nieuwe klimaatadaptatietools. Hoe helpen ze om jouw klimaatbeleid effectief en efficiënt in praktijk te brengen?
  • VMM heeft een nieuwe lokale adviseur klimaatadaptatie voor Vlaams-Brabant. Hij helpt jou deze nieuwe tools te gebruiken.
 • 11:45 uur: Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (Hilde Hacour, Klimaatteam, Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant)
  Korte toelichting over het Steunpunt en de webinars duurzaam watergebruik
 • 12:00 uur: Einde 

Info

 Waar

online

Wanneer

tot

Kanalen

Natuur en milieu

Doelpubliek

Lokale besturen

Prijs

gratis

Contact

maodao [at] vlaamsbrabant.be

Schrijf je in