Inspiratiemoment taalstimulering

Hoe ondersteun je als lokaal bestuur jouw scholen in hun beleid rond taalstimulering? Kom het te weten tijdens dit inspiratiemoment. Schrijf je ten laatste 7 september in.

Inschrijven

Programma

 • 9.00 uur ontvangst met koffie
 • 9.30 uur welkom
 • 9.45 uur: inleiding door Goedroen van Lunenberg (voormalig taalcoach stad Aalst) en Lieve Van Den Eeckhout (coördinator flankerend onderwijsbeleid stad Aalst) over de rol van lokale besturen bij een taalbeleid in het onderwijs
 • 10.45 uur: pauze
 • 11.00 uur: Carrousel – inspirerende lokale initiatieven:
  • Gemeente Zaventem – Taalproject kleuters “Babbelaars”
   Met het project babbelaars ondersteunt de gemeente Zaventem de leerkrachten van de betrokken gemeentelijke kleuterscholen op vlak van taalstimulering Nederlands. Het project richt zich op de onthaalklassen en eerste klassen. Elke voormiddag zullen studenten de kleuterjuffen ondersteunen en begeleiden. Ze krijgen hiervoor een vorming en er zullen intervisiemomenten worden voorzien.
  • Gemeente Liedekerke – Zomerschool
   Zomerschool 2020 is een taalbad voor kinderen die zich tijdens de zomervakantie in een anderstalige omgeving begeven. Begeleiders helpen kinderen op een speelse manier met spreek- en schrijfoefeningen op maat van het kind.
  • Stad Sint-Niklaas – Brugfiguren
   De brugfiguren van de stad Sint-Niklaas vormen een brug tussen ouders, de school en de buurt. Ze betrekken ouders bij het schoolgebeuren van hun kinderen en leggen huisbezoeken af om hen beter te bereiken.
  • Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw – Leeshelden
   De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw organiseert tijdens het schooljaar 2 reeksen van 10 leessessies voor leerlingen met leesmoeilijkheden. Vrijwilligers oefenen met deze leerlingen op technisch lezen. Nadien volgt een knutsel- of spelactiviteit om het leesplezier nog meer te bevorderen.
  • Huis van het Kind Aalst – IONA-project
   Met IONA-project ondersteunt het Huis van het Kind in Aalst laaggeletterde, anderstalige vrouwen met jonge kinderen. Gedurende 10 weken komen een 15-tal moeders met hun kinderen samen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de moeders een traject op maat: Nederlandse les, opvoedingsondersteuning én maatschappelijke oriëntatie.
  • Huis van het Kind Geraardsbergen - Scholenwerking
   De Taalcoach ondersteunt vanuit het Huis van het Kind 22 scholen in Geraardsbergen via verschillende initiatieven. Zo is er een materialenbib, huiswerkbegeleiding en begeleiding van anderstaligen en kwetsbare gezinnen aan huis.
 • 12.30 uur: netwerkmoment met gratis broodjeslunch
 • 13.30 uur: einde

Voor wie?

Iedereen die binnen een lokaal bestuur bezig is met taal en onderwijs:

 • Schepenen
 • Ambtenaren onderwijs, welzijn, inburgering
 • Bibliotheekmedewerkers
 • Medewerkers Huizen van het Kind
 • Medewerkers OCMW's
 • Medewerkers wijkwerking
 • ... 

Info

 Waar

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Wanneer

tot

Kanalen

Onderwijs en vorming

Doelpubliek

Lokale besturen

Prijs

Gratis

Contact

vlaamskarakter [at] vlaamsbrabant.be