Begeleidingstraject taalstimulering Nederlands

Heb je meertalige kinderen in jouw kinderdagverblijf of opvang? Weet je wat taalstimulering is maar vind je het moeilijk om de theorie om te zetten in de praktijk?

Volg het gratis begeleidingstraject en stimuleer het Nederlands op kindermaat.

De kandidaturen zijn afgesloten.

Snel naar

Praktisch

Voor wie?

 • Kinderdagverblijven of opvanginitiatieven in Vlaams-Brabant

Waar?

 • In het kinderdagverblijf of opvanginitiatief zelf

Wanneer?

 • Het begeleidingstraject bestaat uit verschillende onderdelen 's avonds of overdag.
 • Je rondt het volledig traject af binnen 6 maanden. Je kan starten op:
  • 15 september 2023
  • 15 december 2023

Selectie

 • Ten laatste 30 juni ontvang je bericht of jouw opvanginitiatief werd geselecteerd.
 • Bij deze selectie houden we rekening met volgende criteria:
  • Aandeel anderstalige kinderen in je kinderopvanginitiatief
  • Spreiding over de provincie
  • Betrokkenheid van verschillende types kinderopvanginitiatieven

Programma

Dit begeleidingstraject bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Telefonisch kennismakingsmoment met de coördinator:
  • Kennismaking
  • Peilen naar verwachtingen en specifieke vragen
  • Maken van afspraken en prikken van datum
 • Inhoudelijke sessie: Van talig verluieren tot talig middageten: taal stimuleren de hele dag door.
  • Wat: Taalleren hangt niet af van een paar supermomenten, maar van de aaneenschakeling van duizenden kleine interacties…’ (Van den Branden, 2010: 296). Daarom zijn dagelijkse routines, zoals het eet- of verzorgingsmoment, belangrijk voor de taalverwerving van het kind. In deze workshop leer je:
   • Hoe je van die dagelijkse routines rijke taalverwervingskansen maakt.
   • Wat je eigen interactiestijl is met baby's en peuters. Je neemt in groep verschillende interactiestijlen onder de loep en denkt na over de sterktes en werkpunten van elke stijl.
  • Voor wie: kernteams van kinderdagverblijven en alle kindbegeleiders en verantwoordelijken van het kinderdagverblijf
  • Duur inhoudelijke sessie: 2 à 3 uur. De duur wordt bepaald in overeenstemming met het kinderdagverblijf.
  • Maximum aantal deelnemers: 25 personen
 • Coachingsdagen: Een ervaren coach van het CTO observeert de begeleiders (individueel of samenwerkend) op de werkvloer aan de hand van videocoaching. Je analyseert samen de beelden tijdens een reflectiegesprek.
  • Wat: Tijdens de coaching kijkt de taalcoach samen met jou naar praktijksituaties en krijg je concrete tips om vanuit je ondersteuningsstijl aan taalstimulering te werken op een dagelijkse basis.
  • Voor wie: kindbegeleiders
  • Duur: 2 coachingssessies: elke kindbegeleider wordt een eerste keer gecoacht en enkele maanden later een tweede keer.
  •  Tussen de twee coachingsrondes is er een digitale terugkoppeling van de 
   belangrijkste bevindingen met het kernteam.
 • Kernteamoverleg: In het kernteammoment blikt de taalcoach van het CTO terug op de coachingsmomenten.
  • Wat: Samen met de coach ontwerp je een taalstimuleringsplan voor het kinderdagverblijf. Volgende aspecten staan hierin centraal:
   • Hoe zorgt het kernteam voor blijvende taalstimulering?
   • Welke methodieken/materialen gebruik je hierbij?
   • Hoe volgt het kernteam dit op?
  • Voor wie: het kernteam van het kinderdagverblijf bestaande uit minstens de coördinator en enkele kindbegeleiders
  • Duur: 2 à 3 uur

Nog een vraag over dit begeleidingstraject?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

vlaamskarakter [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Info

 Waar

Verschillende locaties

Wanneer

Kanalen

Nederlands NT2
Vlaams karakter

Prijs

Gratis

Extra info

Start op 15 september 2023 of 15 december 2023 met jouw persoonlijk traject.

In samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs