Begeleidingstraject taalstimulering Nederlands

Heb je meertalige kinderen in jouw kinderdagverblijf of opvang? Volg het gratis begeleidingstraject en stimuleer het Nederlands op kindermaat.

Inschrijven is niet meer mogelijk

Snel naar

Praktisch

Voor wie?

 • Kernteam van kinderopvanginitiatieven uit Vlaams-Brabant (Een kernteam bestaat uit een coördinator, minstens 2 kinderbegeleiders en eventueel een pedagogisch ondersteuner)
 • Onthaalouders of diensten voor onthaalouders uit Vlaams-Brabant

Waar?

 • Afhankelijk van het trajectonderdeel vinden de sessies voor de kernteams plaats in de deelnemende kinderdagverblijven of op locatie.

Wanneer?

 • Het begeleidingstraject bestaat uit verschillende onderdelen.
 • Het volledige traject loopt van januari 2021 tot april 2022.

Selectie

 • Bij de uiteindelijke selectie houden we rekening met volgende criteria:
  • Aandeel anderstalige kinderen in je kinderopvanginitiatief
  • Spreiding over de provincie
  • Betrokkenheid van verschillende types kinderopvanginitiatieven

Programma

Dit begeleidingstraject bestaat uit verschillende onderdelen:

 • December 2020 - Startvergadering
  • Wat: Kennismaking en toelichting van het verloop van het begeleidingstraject
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders
  • Waar: Locatie volgt
 • Januari 2021 - Overstijgende intervisie 'Taalbeleid, wat en hoe?' (3u)
  • Wat: Je leert wat een taalbeleid precies inhoudt en maakt kennis met de taalbeleidscirkel. In deze sessie krijg je praktische tools om aan de slag te gaan met taalbeleid in jouw kinderdagverblijf.
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders
  • Waar: Locatie volgt
 • Februari/maart 2021 - Vorming 'Taalstimulering' in elk kinderdagverblijf (2u)
  • Wat: Je leert de basisprincipes van taalontwikkeling, taalverwerving en meertalige taalontwikkeling. Je staat stil bij de verschillende begeleidersstijlen en de manieren waarop je interactie hebt met kinderen. Je ontwikkelt een visie rond taalontwikkeling en werkt aan een visietekst.
  • Voor wie: Kinderbegeleiders en individuele onthaalouders
  • Waar: De sessie vindt plaats in de deelnemende kinderdagverblijven. Onthaalouders sluiten aan bij de sessie in één van de kinderdagverblijven of bij een sessie ingericht voor hun koepel.
 • April 2021 - Overstijgende intervisie 'Prioriteiten bepalen' (3u)
  • Wat: Je geeft feedback op elkaars visietekst en bespreekt manieren om deze visie om te zetten in de praktijk. Op basis van coaching schuif je werkpunten naar voor en werk je concrete acties uit die toepasbaar zijn in jouw kinderopvanginitiatief.
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders
  • Waar: Locatie volgt
 • Mei/juni 2021 - Vormingsmoment in elk kinderdagverblijf (2u)
  • Wat: Keuze uit 2 vormingsmomenten:
   • 'Van verluieren tot middageten: de taalontwikkeling van baby's en peuters': In deze vorming kom je te weten hoe je van de routines en groepsmomenten in je kinderdagverblijf echte leer- en ontwikkelingsmomenten maakt. We analyseren een aantal dagdagelijkse handelingen en bekijken waar er interactiekansen zijn en welke impulsen je kan toevoegen.
   • 'Taalontwikkeling stimuleren? Kinderspel!': In deze vorming leer je hoe je vanuit je eigen begeleidingsstijl intens spel kan creëren. Je leert initiatieven van kinderen zien en uitlokken én er gepast op reageren.
  • Voor wie: Kinderbegeleiders en individuele onthaalouders
  • Waar: De sessie vindt plaats in de deelnemende kinderdagverblijven. Onthaalouders sluiten aan bij de sessie in één van de kinderdagverblijven of bij een sessie ingericht voor hun koepel.
 • Mei/september 2021 - Coaching kinderbegeleiders op de werkvloer (hele dag)
  • Wat: We coachen je op de werkvloer en volgen je een halfuurtje met een camera op de werkvloer. We bekijken achteraf wat je begeleidersstijl is en wat je kan doen om nog meer taalstimulerend te werken. Omdat het voor onthaalouders moeilijk is om gecoacht te worden op de werkvloer, organiseren we voor hen ’s avonds een eenmalige coachingsintervisie. Aan de hand van concrete situaties wisselen onthaalouders ervaringen uit over hun eigen begeleidersstijl.
  • Voor wie: Kinderbegeleiders en individuele onthaalouders
  • Waar: De sessie vindt plaats in de deelnemende kinderdagverblijven. Voor onthaalouders organiseren we intervisiemomenten.
 • Juni/oktober 2021 - Ondersteuning kernteams op de werkvloer
  • Wat: We onderzoeken samen met het kernteam het verloop van de implementatie van het taalstimulerend beleid in jouw dagverblijf. We coachen je bij het uitvoeren van de vooropgestelde acties en onderzoeken de techniek van videocoaching. Hiervoor blikken we terug naar de coachingsmomenten van de kinderbegeleiders.
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven
  • Waar: De sessie vindt plaats in de deelnemende kinderdagverblijven.
 • Oktober 2021 - Overstijgende intervisie 'Acties verdiepen' (3u)
  • Wat: In deze intervisie stel je jouw acties aan elkaar voor. We plaatsen samen deze doelen en acties in een taalbeleidsplan en bekijken hoe het beleid de kinderbegeleiders kan ondersteunen in het uitvoeren van deze acties.
  • Na deze sessie werken de kernteams verder aan hun taalbeleidsplan en koppelen ze terug naar de rest van het team.
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders
  • Waar: Locatie volgt
 • Oktober 2021/april 2022 - 2 ondersteuningsmomenten op de werkvloer voor de kernteams
  • Wat: Ieder kinderdagverblijf krijgt nog 2 ondersteuningsmomenten. Je kiest zelf het moment en de invulling. We ondersteunen het verdere implementatieproces in elk kinderdagverblijf en coachen de kinderbegeleiders zelf.
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven
  • Waar: De sessie vindt plaats in de deelnemende kinderdagverblijven.
 • December 2021 - Vorming 'Communiceren met anderstalige ouders' (3u)
  • Wat: In deze praktijkgerichte vormingssessie denken we samen met de kernteams na over communicatie met ouders. We bouwen een kader op voor heldere communicatie hierbij vertrekken we steeds van concrete ervaringen en voorbeelden, zodat de kernteams meteen aan de slag kunnen met de informatie.
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders
  • Waar: Locatie volgt
 • Maart 2022 - Overstijgende intervisie 'Taalbeleid verankerd?' (3u)
  • Wat: Na een langere periode, wissel je ervaringen uit met andere kinderdagverblijven. Krijgt het taalbeleid verder vorm? Waar kan het kinderdagverblijf nog hulp gebruiken? De vormer van het CTO geeft een antwoord op jouw vragen.
  • Voor wie: Kernteams van de kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders
  • Waar: Locatie volgt

Nog een vraag over dit begeleidingstraject?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

vlaamskarakter [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Info

 Waar

Verschillende locaties

Wanneer

Kanalen

Nederlands NT2
Vlaams karakter

Prijs

Gratis