Aanvraag medaille eeuweling of bijzondere prestatie

Gemeentebesturen kunnen een herinneringsmedaille aanvragen voor het vieren van eeuwelingen en bijzondere prestaties. De deputatie kent dan een herinneringsmedaille toe.

Aanvraag door gemeentebestuur

  • Woont er in je gemeente een persoon die 100 jaar wordt of een bijzondere prestatie heeft verricht?
  • Vraag als gemeentebestuur voor deze persoon een provinciale medaille aan.
  • Dien je aanvraag ten minste 1 maand voor de levering in.
  • Dit geeft ons voldoende de tijd om je aanvraag te onderzoeken, uit te voeren en te verzenden.

Aanvraag herinneringsmedaille eeuweling of prestatie