Home  > Vacatures  > Personen met een arbeidshandicap

Personen met een arbeidshandicap

Aangepaste selectieprocedure

De standaard online sollicitatieprocedure is niet volledig toegankelijk voor sommige personen met een arbeidshandicap. Deze sollicitanten raden wij aan te solliciteren met een apart formulier.

Bovendien kunnen personen met een arbeidshandicap aan de dienst personeel en organisatie van het provinciebestuur vragen om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke handicap.

Je vindt alle informatie onderaan deze pagina.

Wie wordt als een persoon met een arbeidshandicap beschouwd?

  • Persoon ingeschreven bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.
  • Persoon die door de VDAB erkend is als beperkt arbeidsgeschikt.
  • Persoon die in aanmerking komt voor een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
  • Persoon die in het bezit is van een attest van minstens 66 % arbeidsongeschiktheid van federale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.
  • Persoon die in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing, of van een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroepsziekten waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van minstens 66 %.
  • Persoon die zijn hoogste getuigschrift of diploma behaald heeft in het buitengewoon secundair onderwijs.

Sollicitatieprocedure voor personen met een arbeidshandicap

De online sollicitatieprocedure is niet volledig toegankelijk voor sommige personen met een arbeidshandicap. Deze sollicitanten raden wij aan per email (vacatures@vlaamsbrabant.be) te solliciteren met onderstaande formulieren.

Blindvriendelijk sollicitatieformulier voor een specifieke functie [PDF, 5 blz, 281,00 KB] Blindvriendelijk formulier voor een spontane sollicitatie [PDF, 1 blz, 201,97 KB]

Selectieprocedure aanpassen aan specifieke arbeidshandicap

Personen met een arbeidshandicap kunnen aan de personeelsdienst vragen de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke arbeidshandicap. Deze schriftelijke vraag (brief of e-mail) moet specifiek vermelden welke aanpassingen zij noodzakelijk achten. De dienst personeelsbeleid onderzoekt elke aanvraag en voert redelijke aanpassingen door.

Extra informatie

Contact

Cel competentiebeheer, Tel. 016 26 77 26, vacatures@vlaamsbrabant.be

Naar boven