Home  > Vacatures  > Pedagoog - Asse (09-12-2019)

Pedagoog opleidingscentrum - Asse

Officiële benaming van de job

 • Bestuurssecretaris pedagogische ondersteuning

Inhoud van de job

De onderwijsvisie van het PIVO is gebaseerd op 3 pijlers:

 • De cursist centraal
 • Op de praktijk gericht
 • Altijd beter doen

Als pedagoog van het opleidingscentrum:

 • verbeter je op basis van deze 3 pijlers, de kwaliteit van onze pedagogische dienstverlening voor eigen medewerkers, docenten, cursisten en klanten van het PIVO. Je neemt hierin een coördinerende rol op.
 • maak je deel uit van de dienst 'PIVO algemeen' als (centrale) ondersteunende dienst voor de diverse opleidingsscholen. Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd ondersteuning van het PIVO, en koppelt tweemaandelijks terug aan de stafvergadering van het PIVO.
 • geef je verder vorm aan het pedagogisch beleid / - kader van het PIVO, als onderdeel van een groter te ontwikkelen kwaliteitsbeleid, en dit in samenwerking met de opleidingsdirecteurs, opleiders, docenten, enz. Dit beleid ligt in lijn met de verwachtingen van de subsidiërende overheden.
 • Sta je in voor de voorbereiding en opmaak van de nodige werkdocumenten (jaaractieplannen, globaal meerjarenplan samenvallend met de legislatuur) die een ‘praktische’ vertaalslag vormen van dit pedagogisch beleid.
 • formuleer en werk je concrete doelstellingen en acties uit m.b.t. de verdere ontwikkeling en/of verbetering van de pedagogische aanpak van het PIVO.
 • werk je inhoudelijke en beleidsmatige pedagogische projecten uit, neemt actief eraan deel en/of coördineert deze.
 • bied je vanuit jouw expertise actieve ondersteuning bij de implementatie en uitrol van een nieuw beheerssysteem voor de administratie (LMS) en organisatie (ELO) van opleidingen, met specifieke focus op de nieuwe elektronische leeromgeving. Je staat concreet in voor de pedagogische ondersteuning en begeleiding van opleiders, docenten,…van het PIVO bij de geplande transitie naar meer digitaal leren.
 • sta je in voor het beheer en de begeleiding van docenten, opleiders en cursisten op het PIVO, d.w.z. dat je ondersteuning biedt bij de selectie en aanwerving van docenten, je vorm geeft aan de docenten- en cursistengids (+ de actualisatie ervan), je opleidingen en docenten evalueert en pedagogische coaching / ondersteuning biedt, je een leerbegeleiding opmaakt en organiseert voor studenten, je vanuit een ombudsfunctie in studentenraden en deliberatiecommissies zetelt, je deel uitmaakt van Federale pedagogische werkgroepen, enz.
 • zit je de interne werkgroep pedagogische ondersteuning/onderwijsraad van het PIVO voor (opmaak agenda, voorbereiding, opvolging actiepunten, enz.).
 • sta je in voor de coördinatie en organisatie van interne studiedagen voor docenten.
 • verstrek je advies inzake pedagogische thema's aan (interne) klanten, opleiders, docenten en cursisten.
 • volg je actief de ontwikkelingen en de nieuwe tendensen m.b.t. pedagogie op.

Jouw profiel

 • Bij werving: je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld) in de pedagogie/onderwijskunde-of wetenschappen OF je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld) in een andere afstudeerrichting en beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsattest.
 • Bij detachering: je hebt een masterdiploma (bij voorkeur met een pedagogische focus), bent tewerkgesteld bij een openbaar bestuur (of instelling) en je beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsattest.
 • Je hebt relevante pedagogische ervaring in het (volwassenen)onderwijs of binnen de opleidingswereld (voor volwassenen). 
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.

Competenties:

 • Je zoekt voortdurend naar verbetering / optimalisatie in de eigen werking en die van de organisatie.
 • Je slaagt erin om anderen te overtuigen door inhoud en een “hands-on-aanpak”.
 • Je neemt gefundeerde standpunten in m.b.t. de pedagogische aanpak van het PIVO en je overziet de consequenties daarvan.
 • Je neemt initiatief om structurele problemen op pedagogisch vlak op te lossen op een ondersteunende manier (proactief en structureel).
 • Je organiseert zonder probleem toegewezen projecten en houdt rekening met de benodigde acties, tijd en middelen.
 • Je slaagt erin om, vertrekkende vanuit een theoretisch kader rond pedagogie, concrete verbetermaatregelen in te voeren ter verbetering van de dagelijkse praktijk.
 • Je stimuleert de samenwerking binnen de eigen organisatie en de werk/projectgroepen waar je bij betrokken bent.
 • Je ontwikkelt je binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken. Je ontwikkelt bovendien systemen om de voortgang van je eigen processen of die van collega's/medewerkers te bewaken.
 • Je coacht medewerkers met het oog op het ontwikkelen van de gewenste (pedagogische) competenties.

In ruil bieden wij

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.

Bijkomend bij werving:

 • Een bruto maandwedde tussen 3.107,98 euro (geen relevante werkervaring) en 4.267,25 euro (met 15 jaar relevante werkervaring).
  Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 15 jaar.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het PIVO te Asse, dicht gelegen bij het station van Zellik.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.

Bijkomend bij detachering:

 • Je blijft in dienst van het bestuur / instelling waar je tewerkgesteld bent. Je loon wordt terugbetaald aan je huidige werkgever.

Hoe solliciteren?

 • Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?
  Verstuur dan ten laatste op 9 december 2019 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Let op: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 • Ben je geselecteerd?
  Dan verwachten we je voor een schriftelijke proef op 18 december 2019 en een mondelinge proef op 13 januari 2020.

 • Wij discrimineren niet:
  Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

 • Over de selectieprocedure: Ilse Sterken, 016 26 77 62, vacatures@vlaamsbrabant.be

 • Over de jobinhoud: Lieven Goes, diensthoofd PIVO algemeen, 02 454 82 57, lieven.goes@vlaamsbrabant.be

Nieuws

Vacature praktijkcoördinator Nationale Proeftuin Witloof

De Nationale Proeftuin Witloof doet praktijkonderzoek ter ondersteuning van witlooftelers en zoekt een voltijdse praktijkcoördinator.

Alle nieuwsberichten

Naar boven