Home  > Vacatures  > Opleider rijopleidingen en verkeer - Asse (tem 01/10/2019)

Opleider rijopleidingen en verkeer - detachering

Inhoud van de job

Het Expertisecentrum Rijopleidingen en Verkeer van het PIVO organiseert opleidingen rond rijden, verkeer en mobiliteit voor hulp- en controlediensten en (semi-)openbare besturen. Het PIVO wenst voor dit expertisecentrum via detachering een opleider / (hoofd- )inspecteur  aan te werven. Het gaat om een gespecialiseerde functie met focus op opleidingen dienstmotorfiets en verkeer. Ook geïnteresseerden die niet in het bezit zijn van een brevet van opleider kunnen zich kandidaat stellen.
 • Je werkt nieuwe opleidingen uit op basis van de behoeften, met focus op opleidingen dienstmotorfiets en verkeer: inhoud, lesprogramma en lesmethodieken bepalen, erkenningsdossier opmaken, risicoanalyses opmaken ism preventieadviseur, …
 • Je evalueert en optimaliseert bestaande opleidingen met het oog op de pedagogische aanpak en het leereffect van de opleidingen.
 • Je geeft opleidingen in het kader van bestaande en nieuwe programma’s, zowel in het kader van train-the-trainer als aan eindgebruikers.
 • Je volgt ontwikkelingen op binnen het vakgebied en deelt die informatie met collega’s en docenten.
 • Je gaat samenwerkingsverbanden aan en houdt voeling met het werkveld.
 • Je selecteert en begeleidt docenten.
 • Je brengt je expertise over aan klanten door advies te verlenen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, en dit op een manier die aangepast is aan het doelpubliek.
 • Je neemt administratieve en/of organisatorische taken op die nodig zijn voor de ontwikkeling en de uitvoering van opleidingsactiviteiten binnen het expertisecentrum.

Welk profiel heb je?

 • Je maakt deel uit van de geïntegreerde politie. Je bent (hoofd-) inspecteur, bij voorkeur met een dienstanciënniteit van minstens 6 jaar. 
 • Je hebt een zeer goede kennis van de verkeerswetgeving en relevante aanpassingen.
 • Je bent communicatief en proactief.
 • Je bent werkzaam binnen een verkeersdienst en voert regelmatig opdrachten uit met een dienstmotorfiets.
 • Je bent attesthouder van de functionele opleiding EDA 2113-verkeerspolitie en/of EDA 2114- Motorrijder bijzondere bekwaamheid.
 • Je bent houder van een rijbewijs binnen de categorieën A – B en bent bereid om op termijn eventueel andere categorieën bijkomend te verwerven.
 • Je toont grote interesse en bent bereid om les te geven aan politiemedewerkers in de materie van verkeer, rijopleidingen en mobiliteit.
 • Je bent bereid om de functionele opleiding ‘opleider’ te volgen indien je dit brevet nog niet bezit.
 • Je kan zelfstandig werken maar ook in team.
 • Je kan probleemoplossend denken en werken.
 • Je bent klantgericht.

In ruil bieden wij

 • De duur van de detachering is onderling af te spreken met de belanghebbenden en kan voor bepaalde of voor onbepaalde duur zijn, liefst minimaal 5 jaar ( en nadien jaarlijks stilzwijgend verlengbaar).
 • Indiensttreding van zodra mogelijk maar liefst vanaf 1 november 2019.
 • Plaats van tewerkstelling is het PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse.

Hoe solliciteer je?

Heb je interesse?
Bezorg je kandidatuur voor 1 oktober 2019 per mail of per post aan Marijke Degryse, opleidingsdirecteur of aan Karel Meert, coördinator rijopleidingen, verkeer en mobiliteit.
Je kandidatuur bevat: jouw curriculum vitae, jouw motivering én de toelating van de korpschef of de directeur-generaal om gedetacheerd te worden.

Ben je geselecteerd?
Is jouw kandidatuur volledig? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek met de selectiecommissie. Tijdens dit gesprek polsen we o.a. naar kennis van de materie, motivatie, communicatievaardigheden, didactische vaardigheden, beschikbaarheid, teamwerk en flexibiliteit.

Wij discrimineren niet:
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

Extra informatie

Verwante pagina's

Vacatures

Naar boven