Home  > Vacatures  > Ingenieur clustercoach waterbeheer - Leuven (09-12-2019)

Ingenieur clustercoach waterbeheer - Leuven

Officiële benaming van de job

 • Bestuurssecretaris ingenieur clustercoach waterbeheer

Inhoud van de job

Hoe is de dienst waterlopen georganiseerd?

De dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant staat in voor het beheer van meer dan 1400 kilometer onbevaarbare waterlopen van tweede categorie op het grondgebied van de provincie. Als waterloopbeheerder komen we in contact met tal van andere sectoren zoals landbouw, natuur, toerisme, … In overleg met deze partners, werken we oplossingen op maat uit.

Als clustercoach 'waterbeheer' sta je samen met je collega clustercoach 'integraal waterbeleid' het diensthoofd bij op inhoudelijk, administratief en organisatorisch vlak en ondersteun je de dienst in het algemeen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Binnen de cluster “waterbeheer” werken we volgens een gebiedsgerichte structuur. Daarbij groeperen we de waterlopen in vier hydrografische bekkens: het Demerbekken, het Dijlebekken, het Zennebekken en het bekken van Benedenschelde en Dender. Elk van deze bekkens heeft zijn specifieke eigenheid, vereist daarom een eigen aanpak en wordt aangestuurd vanuit een aparte cel.

Elke cel zorgt in haar gebied voor:

 • het onderhoud, de herstelling en (waar nodig) de slibruiming van de waterlopen.
 • de adviesverlening:
  • in het kader van de watertoets.
  • voor projecten binnen de vrij te houden strook van vijf meter naast de waterloop.
  • voor werken aan waterlopen door derden (machtigingen).
 • de samenwerking met polders en wateringen binnen hun respectievelijke werkingsgebieden.
De cellen “Dijle” en “Demer” opereren vanuit het Provinciehuis te Leuven. De cellen “Zenne” en “Benedenschelde en Dender” doen dit vanuit het PIVO te Asse.

Wat verwachten we van jou?

Vanuit je ondersteunende functie voor het diensthoofd en de dienst in het algemeen:
 • Je focus ligt op beleidsmatige voorbereiding.
 • Je vertegenwoordigt de dienst binnen de organisatie.
 • Je zorgt voor de interne afstemming binnen de dienst en met andere diensten binnen de organisatie (juridische dienst, dienst vergunningen, ruimtelijke planning, dienst landbouw, dienst mobiliteit, Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van de werkplek, …).
 • Je verdedigt op een constructieve manier de belangen van de dienst op diverse overlegmomenten.
 • Je volgt de relevante werkgroepen op binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en je koppelt de informatie terug aan de dienst.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van verschillende overheidsopdrachten ter ondersteuning van de dienst.
 • Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt, zowel voor algemene als meer specifieke vragen (bv. rond waterregelgeving).
 • Je springt bij waar nodig en treed op als back-up bij afwezigheid van collega's.

Vanuit je verantwoordelijkheid voor de cluster 'waterbeheer':

 • Je organiseert en leidt het intern overleg binnen de cluster.
 • Je houdt de doelstellingen in het oog en stelt alles in het werk om deze doelstellingen te behalen.
 • Je zorgt voor een optimale werking van de cluster door raakvlakken en verbanden te detecteren in de werking en de doelstellingen van de verschillende cellen binnen de cluster.
 • Je gaat op zoek naar onderlinge afstemming en je streeft eenvormigheid na.
 • Je bewaakt de kwaliteit en uniformiteit van de afgeleverde documenten.
 • Je zorgt voor een goede informatie-, kennis- en ervaringsuitwisseling.
 • Je volgt in samenspraak met de stafcel dossiers en projecten op.
 • Je beschikt over een overzicht van de lopende en geplande dossiers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële opvolging en rapportering van de cluster.
 • Je coacht jouw medewerkers, laat hen groeien in hun functie en motiveert en stimuleert hen in hun job.
 • Je bouwt aan een hecht team.
 • Je betrekt al je medewerkers bij het provinciaal waterbeleid en zet jouw schouders onder de uitwerking en instandhouding van nieuw beleid.
 • Je werkt mee aan een open communicatie en feedback-cultuur.
 • Je zoekt naar oplossingen in het geval van wijzigingen in processen, vertragingen of afwezigheden.
 • Je fungeert als probleemoplosser en bemiddelaar als de problemen van je medewerkers hun taken overstijgen (bv. bij conflicten met aangelanden of juridische procedures).
 • Je staat in voor de dagdagelijkse personeelsadministratie.
 • Je maakt diverse raamcontracten op die niet specifiek aan één cel gelinkt zijn (bv. opdrachten in verband met veiligheidscoördinatie, bodem- en waterbodemonderzoeken). Je volgt de opdrachten op en fungeert als aanspreekpunt.
 • Je zorgt voor een geactualiseerd typebestek dat de medewerkers kunnen gebruiken voor onderhoudswerken, slibruimingen of herstellingswerken.
 • Je neemt onder andere de rol “rioleringen” op waarbij je instaat voor het voorbereiden van en deelnemen aan de vergaderingen van de Ambtelijke Commissie.
 • Je werkt beleidsvisies uit, bv. voor het afstemmen van onze wateradviezen en onderzoek je hoe de provincie de wetgeving langs waterlopen beter kan handhaven.
 • Je werkt tools uit om het waterbeheer slimmer en kostenefficiënt te maken.

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) of in de bio-ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur).
 • Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je hebt een mensgerichte én een resultaatgerichte aanpak.
 • Je bent een people-manager en verbinder.
 • Je hebt technisch inzicht en kennis van integraal waterbeleid.
 • Je hebt een goede kennis de wetgeving overheidsopdrachten.
 • Je bent bereid om in het geval van overstromingen en/of wateroverlast uitzonderlijk buiten de gewone werkuren te werken.

In ruil bieden wij

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een bruto maandwedde tussen 3.634,27 euro (geen relevante werkervaring) en 5.255,83 euro (met 20 jaar relevante werkervaring).
 • Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 20 jaar.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Fijne collega's.
 • Afwisselend en interessant werk in een aangename sfeer.

Hoe solliciteren?

 • Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?
  Verstuur dan ten laatste op 9 december 2019 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Let op: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 • Ben je geselecteerd?
  Dan verwachten we je voor een schriftelijke proef op 10 januari 2020 en een mondelinge proef op 5 februari 2020.

 • Wij discrimineren niet:
  Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

Extra informatie

Contact

Cel competentiebeheer, Tel. 016 26 77 26, vacatures@vlaamsbrabant.be

Nieuws

Vacature praktijkcoördinator Nationale Proeftuin Witloof

De Nationale Proeftuin Witloof doet praktijkonderzoek ter ondersteuning van witlooftelers en zoekt een voltijdse praktijkcoördinator.

Alle nieuwsberichten

Naar boven