Home  > Vacatures  > HR- en organisatieconsultant - Leuven (tem 23/04/2019)

HR- en organisatieconsultant - Leuven

Officiële benaming van de job

Bestuurssecretaris organisatieontwikkeling

Inhoud van de job

Uitwerken van opdrachten op het vlak van organisatie- en teamontwikkeling

 • Advies geven over complexe vraagstukken op het gebied van organisatie- en teamverandering/ontwikkeling.
 • Uitvoeren van procesanalyses en/of een organisatie- en/of teamtrajecten als projectleider of ter ondersteuning van een collega-projectleider.
 • Optreden als projectleider of als lid van een project- en/of stuurgroep en dit in functie van vragen vanuit de organisatie. Vanuit je expertise zorgen voor de kwaliteit en het draagvlak van het eindresultaat, hierbij steeds het organisatiebreed belang voor ogen houdend.
 • In nauw overleg met de stakeholders vragen, zoals wat is de behoefte, wat is de scope, wat zijn de strategische, kern- en ondersteunende processen, welke taken dienen te worden uitgevoerd, hoeveel en welk personeel is hiervoor nodig, welke stappen moeten worden doorlopen, wie heeft welke verantwoordelijkheden, welke risico’s lopen we, wat is de financiële impact, wat zijn de benodigde competenties, … beantwoorden.
 • De uitvoering van verbeteringen faciliteren door aandacht te hebben voor:
  • het (bege)leiden van de implementatie van veranderingen
  • het installeren van een cultuur van voortdurend verbeteren.
 • In overleg met alle betrokkenen de HR- en organisatorische consequenties in concrete plannen vertalen en de besluitvorming daarvan coördineren.
 • Innovatieve HR- en organisatiebeleidsevoluties, methodieken en instrumenten opvolgen en deze ingang doen vinden in de eigen werking en in de organisatie (bv. werken met zelfsturende teams, scrumaanpak, …).
 • Rapporteren over de werkzaamheden aan het diensthoofd van de dienst.
 • Aan de organisatie communiceren over de in de werkzaamheden bereikte resultaten.

Inzet in HR- en organisatieprojecten
Afhankelijk van de noden zal je ingezet worden voor het uitwerken van of meewerken aan verschillende HR- en organisatieprojecten (zoals optimaliseren van het welzijnsbeleid, uitwerken nieuwe raamovereenkomsten, ...). Dit houdt o.a. in:

 • Je verleent advies en input bij de ontwikkeling van het HR- en organisatiebeleid
 • Je werkt voorstellen voor acties en activiteiten uit om het HR- en organisatiebeleid te implementeren en bij te sturen waar nodig.

Inzet als volwaardig teamlid binnen de dienst
Vanuit je ervaring draag je bij tot het resultaat van het team. Vanuit deze optiek werk je mee aan het optimaliseren van de planning en de uitvoering van het takenpakket van de dienst. Je neemt actief deel aan het teamoverleg en de andere activiteiten van de dienst. Binnen het team is er aandacht voor het inzetten van medewerkers op projecten die aansluiten bij hun interesses en voor het leveren van nieuwe invalshoeken betreffende de uitvoering van de diverse taken binnen de dienst. Aftoetsen van een plan van aanpak met een of meer collega’s op de dienst biedt hiertoe een meerwaarde.

Welk profiel heb je?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je bent klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig.
 • Je verkrijgt instemming voor jouw visie door het aangaan van dialoog en overleg. Je overtuigt door inhoud én aanpak en gebruikt hiertoe aangepaste overtuigingsstrategieën. Je houdt hierbij je rol als adviseur/expert op jouw vakgebied enerzijds en belangenbehartiger van de organisatie anderzijds steeds voor ogen. Om dit mee te bewerkstelligen ontwikkel en bestendig je relaties binnen én buiten het provinciebestuur. Relaties binnen het bestuur helpen je om voeling te krijgen met wat er leeft en een gepaste aanpak op maat uit te werken. Relaties buiten het bestuur zijn vooral gericht op kennis – en ervaringsuitwisseling.
 • Je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, project- of stuurgroepen en creëert de nodige betrokkenheid.
 • Je schat de benodigde acties, tijd en middelen in en coördineert die elementen om de doelstellingen te bereiken conform de planning.
 • Je ziet kansen en stelt uit eigen beweging acties voor. Je neemt proactief initiatief om problemen binnen het toegewezen takenpakket structureel op te lossen.
 • Je betrekt bredere (maatschappelijke, technische …) factoren bij je aanpak.
 • Op basis van de informatie, die je analyseert, neem je standpunten in en overzie je de consequenties daarvan. Je verleent advies over het eigen thema aan verschillende actoren.
 • Je toetst je eigen besluiten, voorstellen en acties af aan (de belangen van) andere entiteiten.
 • Je ontwikkelt jezelf in je functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking en resultaten van de dienst. Zo maak je je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor je taak (voortdurend verbeteren).
 • Je kan goed organiseren en je kan gericht en actief werken aan het bereiken van de vastgestelde doelstellingen op een nauwgezette manier, ook onder tijdsdruk (organiseren).
 • Je communiceert op een begrijpelijke en respectvolle manier (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid).
 • Je bent in staat om discreet en objectief te handelen.
 • Je hebt administratieve vaardigheden en hebt een goede kennis van MS Office.
 • Je kan relevante wetgeving nauwgezet toepassen in je dagelijkse werking.

In ruil bieden wij

 • Een voltijds of deeltijds (90%) vervangingscontract (maximale duur 2 jaar)
 • Een geïndexeerde bruto maandwedde tussen 3.107,98 euro (geen relevante werkervaring) en 4.836,22 euro (met 15 jaar relevante werkervaring).
  Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 15 jaar.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren
 • Opname in een wervingsreserve voor kortlopende vervangingscontracten en contracten bepaalde duur 
 • Fijne collega's
 • Afwisselend en interessant werk in een aangename sfeer

Hoe solliciteer je?

 • Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?
  Solliciteer dan ten laatste op 23 april 2019 online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (let op: na registratie van je profiel moet je opnieuw inloggen om ook te kunnen solliciteren). Als alles goed verloopt, ontvang je zowel een bevestiging van de registratie als van jouw sollicitatie.

 • Ben je geselecteerd?
  Dan nodigen we je uit voor een selectiegesprek op 13 mei 2019. Tijdens de selectie krijg je ook een beperkte schriftelijke opdracht.

 • Wij discrimineren niet:
  Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

Extra informatie

Externe websites

E-recruitment

Naar boven