Home  > Vacatures  > Beleidsmedewerker politieschool - Asse (09-12-2019)

Beleidsmedewerker politieschool - Asse

Officiële benaming van de job

 • Bestuurssecretaris politieschool

Inhoud van de job

De politieschool biedt theoretische en praktische opleidingen aan in het PIVO, in het Leuvense (De Vunt) of op locatie op vraag van de klant.

Als bestuurssecretaris zorg je mee voor de goede werking van de politieschool en sta je in voor:

 • De vervanging van de opleidingsdirecteur indien nodig en het opnemen van algemene taken op het niveau van de federale politie (bv. deelname aan werkgroepen, vergaderingen, …).
 • De opvolging van de begroting en het budget van de politieschool.
 • De opvolging van overheidsopdrachten: aankopen, inschrijven op aanbestedingen van andere overheden, …
 • Het mee coördineren, en bieden van ondersteuning bij de uitrol van een (nieuwe) ICT- software toepassing bestaande uit een LMS (learning management system) + ELO (elektronische leeromgeving) binnen het PIVO. Daarnaast en meer specifiek ook de ICT-link met werking binnen de politieschool en de lokale / federale politie.
 • Het mee aansturen en opvolgen van de administratieve medewerkers van de politieschool.
 • Het opstellen van dossiers deputatie en provincieraad.
 • De implementatie van de pedagogische richtlijnen en kwaliteitsbewaking; mee ontwikkelen en implementeren van procedures en documenten in functie van toekomstige visitaties.
 • Logistieke ondersteuning.
 • Het accreditatietraject HBO5 (cfr. de werkgroepen opgericht door minister Jambon) opvolgen.

Jouw profiel

 • Bij werving: je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld).
  OF Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring op het vlak van financieel beheer en budgetcontrole en/of beroepservaring in een pedagogische context
  Opgelet: je dient aan deze voorwaarden te voldoen op 9/12/2019.
 • Bij detachering: je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs en je bent tewerkgesteld bij een openbaar bestuur (of instelling).
 • Je hebt kennis van ICT toepassingen zoals werken met Outlook en Word. Een pluspunt is kennis van Excel en in voorkomend geval van Access.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je overtuigt door inhoud én aanpak. Zo verkrijg je instemming voor je visie door het aangaan van de dialoog en door in overleg te gaan. Je staat hierbij open voor de input van anderen.
 • Je stelt (in overleg met de opleidingsdirecteur) beleidsvoorbereidende nota’s op en je neemt gefundeerde standpunten in.
 • Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel).
 • Je beheert de praktische en inhoudelijke organisatie en opvolging van de dossiers/projecten/thema’s die je zijn toegewezen.
 • Je werkt samen met collega’s en klanten en je overlegt met hen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. 
 • Je ontwikkelt je binnen je eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken. Zo maak je je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor je taak.
 • Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen.
 • Je past je aanpak of je gedrag aan als de concrete situatie dat vereist.

In ruil bieden wij

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.

Bijkomend bij werving:

 • Een bruto maandwedde tussen 3.107,98 euro (geen relevante werkervaring) en 4.267,25 euro (met 15 jaar relevante werkervaring).
  Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 15 jaar.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het PIVO te Asse, dicht gelegen bij het station van Zellik.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.

Bijkomend bij detachering:

 • Je blijft in dienst van het bestuur / instelling waar je tewerkgesteld bent. Je loon wordt terugbetaald aan je huidige werkgever.

Hoe solliciteren?

 • Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?
  Verstuur dan ten laatste op 9 december 2019 je kandidatuur én een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Let op: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 • Ben je geselecteerd?
  Dan verwachten we je voor een schriftelijke proef op 16 december 2019 en een mondelinge proef op 30 januari 2020.

 • Wij discrimineren niet:
  Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

Nieuws

Vacature praktijkcoördinator Nationale Proeftuin Witloof

De Nationale Proeftuin Witloof doet praktijkonderzoek ter ondersteuning van witlooftelers en zoekt een voltijdse praktijkcoördinator.

Alle nieuwsberichten

Naar boven