Home  > Vacatures  > Beleidsmedewerker detailhandel - Leuven (09-12-2019)

Beleidsmedewerker detailhandel - Leuven

Officiële benaming van de job

 • Bestuurssecretaris detailhandel

Inhoud van de job

 • Je werkt mee aan de visievorming m.b.t. detailhandel op provinciaal niveau op middellange termijn.
 • Je staat in voor de ondersteuning van het detailhandelsbeleid op een bovenlokaal niveau.
 • Je ondersteunt het gemeentelijk economisch beleid inzake detailhandel.
 • Je bent verantwoordelijk voor de concrete ondersteuning van het gemeentelijk detailhandelsbeleid door de uitbating van een provinciaal subsidiereglement ter aanmoediging van een dynamisch lokaal detailhandelsbeleid.
 • Je werkt mee aan netwerksessies met lokale besturen en gaat regelmatig op werkbezoek bij alle steden en gemeenten van de provincie om op de hoogte te blijven van wat er leeft.
 • Je houdt de analyse van vraag en aanbod per gemeente up-to-date.
 • Je volgt de wetgeving en de voorschriften op het gebied van de detailhandel en van de beleidsnota's van de verschillende overheidsniveaus op, alsook de acties van provinciale partners inzake kleinhandel.
 • Wat betreft de coaching trajecten, bied je een dienstverlening op maat aan de gemeenten aan. Dit gebeurt onder andere door het bieden van begeleiding bij en het faciliteren van de opmaak van een strategisch commercieel plan. Je waakt erover dat het gemeentelijk detailhandelsbeleid vanuit een integrale aanpak wordt gevormd en dat dit beleid past in het interbestuurlijk detailhandelsbeleid. Daarbij waak je er tevens over dat de bovenlokale detailhandelssituatie mee in rekening wordt gebracht.

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld) OF 
 • Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring op het vlak van detailhandel en/of detailhandelsbeleid.
  Opgelet: je dient aan deze voorwaarden te voldoen op 9/12/2019.
 • Je bent vertrouwd met de problematiek van het zelfstandig ondernemerschap en de lokale economie.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je hebt een analytische geest, maar tegelijkertijd kan je ook met creatieve oplossingen voor de dag komen.
 • Je bent sociaal en contactvaardig en je kan een overleg leiden.
 • Je hebt een realistische kijk op de inhoud van een job bij de overheid en je bent voldoende ervaren om de provincie op een professionele manier te vertegenwoordigen.
 • Je bent een oplossingsgerichte initiatiefnemer met een brede visie.

In ruil bieden wij

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een geïndexeerde bruto maandwedde tussen 3.107,98 euro (geen relevante werkervaring) en 4.267,25 euro (met 15 jaar relevante werkervaring).
 • Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 15 jaar.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.
 • Opname in een wervingsreserve (duurtijd 12 maanden) voor kortlopende vervangingscontracten en contracten bepaalde duur.
 • Fijne collega's.
 • Afwisselend en interessant werk in een aangename sfeer.

Hoe solliciteren?

 • Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel? 
  Verstuur dan ten laatste op 9 december 2019 je kandidatuur én een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Let op: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 • Ben je geselecteerd? 
  Met een masterdiploma verwachten we je voor een schriftelijke proef 10 januari 2020 en een mondelinge proef op 24 en/of 27 januari 2020.
  Zonder masterdiploma maar wel met twee jaar relevante beroepservaring verwachten we je eind december 2019 of begin januari 2020 voor een niveautest. Ben je geslaagd voor de niveautest, sluit je aan bij bovenstaande data van de schriftelijke en mondelinge proef.

 • Wij discrimineren niet: 
  Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

Nieuws

Vacature praktijkcoördinator Nationale Proeftuin Witloof

De Nationale Proeftuin Witloof doet praktijkonderzoek ter ondersteuning van witlooftelers en zoekt een voltijdse praktijkcoördinator.

Alle nieuwsberichten

Naar boven