Home  > Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Streefdoel: website bruikbaar voor alle bezoekers

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar dat deze website voor alle bezoekers bruikbaar is, dus ook voor ouderen, slechtzienden, blinden, kleurenblinden of personen met een auditieve of motorische handicap.

Enkele voorbeelden.  

Afbeeldingen

De gebruikte afbeeldingen op deze website hebben een bijhorende tekstuele beschrijving. Indien nodig hebben ze een afzonderlijke tekstuele beschrijving.

Afdrukken van webpagina's

Iedere webpagina is makkelijk afdrukbaar via de browser. Bij het afdrukken wordt met een afzondelijke stylesheet een optimale afdrukversie gegenereerd.

Navigatie en links

De navigatie is toegankelijk voor bezoekers die geen gebruik kunnen of willen maken van scripts of aparte software. Iedere pagina bevat een broodkruimel die de bezoeker toont waar hij zich bevindt.
Links bevatten zoveel mogelijk informatie over de achterliggende pagina's, websites of documenten.

Lettertype en kleurgebruik

De lettergrootte is volledig schaalbaar via de browser. Kleurenblinde bezoekers mogen geen problemen ondervinden bij het raadplegen van deze website.

Nog niet alle websites en online dienstverlening van het provinciebestuur zijn toegankelijk.

De officiële website vlaamsbrabant.be heeft het Anysurfer-label behaald.

Andere websites en toepassingen voldoen nog niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen:

  • De website van Toerisme Vlaams-Brabant.
  • De digitale nieuwsbrieven.
  • De GIS-data.
  • De online sollicitatieprocedure. Hiervoor werd, in afwachting van een definitieve oplossing, een alternatieve procedure uitgewerkt.

Extra informatie

Contact

Communicatiedienst, Tel. 016 26 70 00, info@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Anysurfer

Naar boven