Home > Kalender

Provincieraad [04 juni 2019]

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het provinciehuis. Deze zitting is openbaar.

Proefveldbezoek Proefcentrum Pamel [13 juni 2019]

Kom je licht opsteken tijdens ons proefveldbezoek in Proefcentrum Pamel. We gaan het hebben over bemesting, biologische opkweek van longcanes en de inrichting van ons nieuw proefperceel.

Provincieraad [18 juni 2019]

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het provinciehuis. Deze zitting is openbaar.

Voorjaarslezing: plaatsnamen in Vlaams-Brabant [22 juni 2019]

Wil je weten hoe plaatsnamen bijdragen tot lokaal historisch onderzoek? Schrijf je dan in voor deze voorjaarslezing.

Beleidsessie: Hoe wordt een nieuwe teelt succesvol? [26 juni 2019]

Hoe kunnen we nieuwe teelten succesvol introduceren? Waar zitten de knelpunten en hoe kunnen we daarin evolueren? Tijdens deze bijeenkomst nemen we het thema onder de loep en zoeken we naar oplossingen.

Openvelddag witloof en innovatieve teelten [26 juni 2019]

Ben je witloofteler of teler met interesse in innovatieve teelten? Kom dan zeker je licht opsteken op onze openvelddag in Proefcentrum Herent.

Naar boven