Home > Kalender

Trefdag inspirerend onderwijsbeleid voor lokale besturen [18 juni 2018]

Een trefdag voor lokale besturen rond het uitstippelen van een inspirerend onderwijsbeleid.

Provinciale landschapsdag in Geetbets [19 juni 2018]

Netwerkdag om natuur- en erfgoedactoren te laten kennismaken met historische landschapszorg met focus op de Getestreek.

Provincieraad [19 juni 2018]

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het provinciehuis.

Lezing en tentoonstelling over de Visienota Ruimte: geef je mening [20 juni 2018]

We stellen de kern van onze visienota ruimte voor met een tentoonstelling en een reeks lezingen. Deze avond behandelt thema's mobiliteit en economie. Kom af en zeg ons ook wat jij er over denkt!

Inspiratiesessie hoogwaardige oliën van lokale teelt voor non-food en food toepassingen [21 juni 2018]

Laat je informeren over de lokale teeltmogelijkheden, de verwerking tot olie, de analyseresultaten en de mogelijke toepassingen van oliën.

Kijkdag kleinschalig wonen [24 juni 2018]

Benieuwd hoe je kleinschalig kan wonen? Kom dan op 24 juni naar de kijkdag in Zemst.

Lezing en tentoonstelling over de Visienota Ruimte: geef je mening [26 juni 2018]

We stellen de kern van onze visienota ruimte voor met een tentoonstelling en een reeks lezingen. Deze avond behandelt thema's economie en open ruimte. Kom af en zeg ons ook wat jij er over denkt!

Erosiebestrijding en leve(n)de bodem [27 juni 2018]

Veldbezoek erosiebestrijding: een mix van brongerichte en infrastructurele maatregelen. Erosiebestrijdingsmaatregelen, demonstraties van aangepaste bodembewerking en teelttechniekenen en het instrument 'BodemIDee' komen aan bod.

Lezing en tentoonstelling over de Visienota Ruimte: geef je mening [28 juni 2018]

We stellen de kern van onze visienota ruimte voor met een tentoonstelling en een reeks lezingen. Deze avond behandelt thema's wonen en open ruimte. Kom af en zeg ons ook wat jij er over denkt!

Openvelddag witloof en innovatieve teelten [29 juni 2018]

Ben je witloofteler of teler met interesse in innovatieve teelten? Kom dan zeker je licht opsteken op onze openvelddag in Proefcentrum Herent.

Naar boven