Home  > Economie en landbouw  > Welzijn op het werk  > Het provinciaal comité ter bevordering van de arbeid

Het provinciaal comité ter bevordering van de arbeid

Wat is het provinciaal comité ter bevordering van de arbeid?

De hoofdopdracht van het comité is het welzijn op het werk bevorderen door voorlichting en vorming.
In samenwerking met de algemene directie van de humanisering van de arbeid van de Federale Overheids Dienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verspreidt het comité zowel theoretische als praktische kennis om zo de arbeidsomstandigheden in de Vlaams-Brabantse ondernemingen te verbeteren.

Informatieacties

Hoofdzakelijk gebeurt dit door informatieacties te organiseren over specifieke thema's zoals studiedagen, brochures, affiches, wedstrijden,...die al dan niet bestemd zijn voor specifieke bedrijfssectoren.

Per jaar zijn er voor gemiddeld 750 deelnemers ongeveer 25 activiteiten, onderverdeeld in volgende categorieën:

  • Algemene activiteiten over het welzijn op het werk.
  • Acties KMO's.
  • Acties in het onderwijs.
  • Medewerking aan het interprovinciale congres.
  • Activiteiten in het kader van het Nationaal opleidingscentrum.

Historiek

Het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een nationale adviserende raad en van provinciale comités voor de bevordering van de arbeid, was de directe aanleiding tot de oprichting van het provinciaal comité. Als gevolg van de splitsing van de provincie Brabant werd bij koninklijk besluit van 23 juni 1995 het provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid officieel opgericht.

Extra informatie

Contact

Provinciaal comité ter bevordering van de arbeid, Tel. 02-454 82 89, arbeid@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Website Provinciaal Comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid

Naar boven