Home > Kalender > Economie en landbouw

Interprovinciaal congres welzijn op het werk: uitdagingen voor preventie welzijn op het werk in een veranderende arbeidswereld

Hoe zullen de verschillende disciplines uit de welzijnswetgeving bijdragen tot meer welzijn op het werk?

Onderaanneming, uitbesteding, delocalisatie, uitzendarbeid, veroudering van de werknemerspopulatie, vrijwilligerswerk, flexi-jobs, flexicurity, tijdelijke contracten, gedeelde jobs, dubbele jobs, stress, burn-out, evaluatieprocedures, gedetacheerde werknemers, outplacement, e-platformen, just in time, schijnzelfstandigen, nieuwe mensenhandel, nieuwe risico's, herstructurering, langer werken…

Deze woordenschat domineert steeds meer elk discours over de arbeidsmarkt. Een volledige carrière doorlopen bij eenzelfde werkgever is steeds minder de realiteit. Zekerheden vallen weg. Soms valt ook de bescherming weg. De vraag wordt al gesteld of de huidige arbeidsreglementering, de welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten, de werking van de toezichthoudende inspectie en van de externe preventiediensten voldoende zijn aangepast aan deze nieuwe arbeidswereld.

Op dit congres bekijken we deze evolutie vanuit het perspectief van de vijf preventiedisciplines. Welke toekomst gaan deze disciplines tegemoet?

Schrijf je in voor dit congres

Programma

 • 09.00 uur: onthaal met koffie
 • 09.15 uur: welkomstwoord: Tom Dehaene, gedeputeerde, afgevaardigd voorzitter Provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid
 • 09.20 uur: situering en doelstellingen congres: Lieve Ponnet, directeur-generaal ad interim, FOD WASO - humanisering van de arbeid
 • 09.30 uur: werken in tijden van disruptie: welke uitdagingen voor het welzijnsbeleid? Prof. Dr. Monique Ramioul, HIVA - hoofd onderzoeksgroep arbeid, organisatie en sociale dialoog, HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven
 • 10.00 uur: discipline arbeidsveiligheid: Ir. Peter De Wilde, voorzitter Prebes
 • 10.40 uur: discipline gezondheid op het werk: Dr. Bart Curvers, voorzitter Belgische Beroepsvereniging Arbeidsgeneesheren
 • 11.20 uur: koffiepauze
 • 11.40 uur: discipline ergonomie: Roeland Motmans, voorzitter Vlaamse Ergonomie Vereniging
 • 12.20 uur: lunch
 • 13.40 uur: discipline arbeidshygiëne: Tom Geens, voorzitter Belgische Vereniging voor Arbeidshygiëne
 • 14.20 uur: discipline psychosociale aspecten: Sabine Stevens, preventieadviseur psychosociale risico’s
 • 15.00 uur: panelgesprek met de sociale partners en de FOD WASO – algemene directies humanisering van de arbeid en toezicht welzijn op het werk, moderator: Dr. Karel Van Damme, adviseur-generaal FOD WASO – toezicht welzijn op het werk
 • 15.50 uur: slotwoord: Valérie Vervliet, beleidscel minister
 • 16.00 uur: netwerkmoment met receptie

  Dagvoorzitter: Lieve Ponnet, directeur-generaal ad interim, FOD WASO - humanisering van de arbeid

Wanneer

vrijdag 25 mei 2018 van 09.00 tot 16.00 uur

Locatie

Elewijt Center
Tervuursesteenweg 564
1982 Elewijt (Zemst)

Prijs

80 euro

Extra informatie

Contact

Provinciaal comité ter bevordering van de arbeid, Tel. 02 454 82 89, arbeid@vlaamsbrabant.be

Inschrijven voor dit congres

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven