Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Subsidies  > Subsidies voor sociaal ondernemerschap

Subsidies voor sociaal ondernemerschap

Wat

Subsidies voor projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant.

De projecten vinden plaats in Vlaams-Brabant, en:
 • dragen bij tot de professionalisering en de versterking van de sociale economie en stimuleren nieuwe sociale economie initiatieven.
 • dragen bij tot inclusief ondernemerschap in de reguliere economie.
De hoogte van het subsidiebedrag varieert tussen max. 5.000 euro en max. 40.000 euro afhankelijk of: 
 • er een samenwerking is tussen sociale economie en reguliere economie.
  • ‘Sociale economie’: alle organisaties en bedrijven die als maatschappelijke hoofdactiviteit werk en begeleiding op maat aan doelgroepwerknemers verschaffen.
  • ‘Reguliere economie’: alle organisaties en bedrijven die een andere maatschappelijke hoofdactiviteit hebben dan werk en begeleiding op maat aan doelgroepwerknemers verschaffen.
 • er minimaal 3 organisaties bij de aanvraag betrokken zijn of niet.

Wie

De deputatie kent de subsidie toe aan:

 • privaatrechtelijke rechtspersonen
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • feitelijke verenigingen

Procedure

Je kan het hele jaar een subsidieaanvraag indienen:
 • Aanvragen ingediend vóór 1 april, beoordelen we in een eerste ronde.
 • Aanvragen ingediend vóór 1 november, beoordelen we in een tweede ronde.

Je aanvraag indienen kan op twee manieren:

Extra informatie

Contact

Mieke Frans, Dienst economie, Tel. 016 26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Documenten

Subsidiereglement voor sociaal ondernemerschap [PDF, 5 blz, 137,15 KB]

Naar boven