Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Subsidies  > Sociale economie organisaties

Subsidie aan sociale economie organisaties

Wat

Sociale economie organisaties kunnen subsidies aanvragen voor eerstelijns- of tweedelijnsprojecten.

  • Eerstelijnsprojecten zijn projecten die zich richten op sociaal-professionele integratie van kansengroepen en dus focussen op de begeleiding van kansengroepen naar en tijdens hun tewerkstelling. Ze zijn gericht op doorstroming (opleiding, begeleiding, werkervaringsprojecten en brugprojecten) of op tewerkstelling (maatwerkbedrijven en initiatieven lokale diensteneconomie).

  • Tweedelijnsprojecten richten zich op randvoorwaarden die de sociaal-professionele integratie van kansengroepen kunnen bevorderen. Het zijn dus projecten die de sociale economie in zijn geheel ondersteunen of faciliteren, zoals stimuleren van samenwerking, ontwikkeling van nieuwe sociale economie initiatieven, sensibilisatie, onderzoek, bekendmaking van de sociale economie, ...

De projecten moeten worden gerealiseerd in Vlaams-Brabant.

De subsidies mogen gebruikt worden voor:

  • Personeels- en werkingskosten en/of afschrijvingskosten van investeringen.
  • Investeringskosten, indien ze een effect hebben op de creatie van extra tewerkstelling, met uitzondering van de aankoop van onroerend goed.

Wie

Volgende sociale economie organisaties komen in aanmerking, indien ze door de Vlaamse overheid erkend zijn:

  • Maatwerkbedrijven.
  • Starterslabo's.

Komen eveneens in aanmerking, wanneer ze de vorm aannemen van een vzw, én als hoofddoelstelling de tewerkstelling van kansengroepen hebben:

  • Brugprojecten.
  • Initiatieven lokale diensteneconomie.
  • Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten.

Procedure

Het aanvraagdossier uiterlijk op 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project wordt georganiseerd indienen bij de dienst economie van Vlaams-Brabant.

Online aanvragen

Toegankelijkheid

Let op! Om deze subsidie te ontvangen moet je rekening houden met toegankelijkheid voor personen met een handicap. Je dient hiervoor een adviesovereenkomst en/of toegankelijkheidsadvies bij jouw aanvraag te voegen.

Lees meer over toegankelijkheid bij provinciale investeringssubsidies

Naar boven