Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Subsidies  > Sociale economie organisaties

Subsidie aan sociale economie organisaties

Wat

Als sociale economie organisatie ontvang je een subsidie voor eerstelijns- of tweedelijnsprojecten.

  • Eerstelijnsprojecten zijn projecten die zich richten op sociaal-professionele integratie van kansengroepen en focussen op de begeleiding van kansengroepen naar en tijdens hun tewerkstelling. Ze zijn gericht op doorstroming (opleiding, begeleiding, werkervaringsprojecten en brugprojecten) of op tewerkstelling (maatwerkbedrijven en initiatieven lokale diensteneconomie).

  • Tweedelijnsprojecten richten zich op randvoorwaarden die de sociaal-professionele integratie van kansengroepen bevorderen. Het zijn projecten die de sociale economie in zijn geheel ondersteunen of faciliteren, zoals stimuleren van samenwerking, ontwikkeling van nieuwe sociale economie initiatieven, sensibilisatie, onderzoek, bekendmaking van de sociale economie, ...

De projecten realiseer je in Vlaams-Brabant.

De subsidie gebruik je voor:

  • Personeels- en werkingskosten en/of afschrijvingskosten van investeringen.
  • Investeringskosten, indien ze een effect hebben op de creatie van extra tewerkstelling, met uitzondering van de aankoop van onroerend goed.

Wie

Volgende sociale economie organisaties komen in aanmerking, indien ze door de Vlaamse overheid erkend zijn:

  • Maatwerkbedrijven.
  • Starterslabo's.

Komen eveneens in aanmerking, wanneer ze de vorm aannemen van een vzw, én als hoofddoelstelling de tewerkstelling van kansengroepen hebben:

  • Brugprojecten.
  • Initiatieven lokale diensteneconomie.
  • Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten.

Procedure

We werken momenteel aan een nieuw subsidiereglement dat zal ingaan vanaf 1 januari 2020.  Hierdoor kan je voorlopig geen subsidieaanvraag meer doen.

Naar boven