Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Subsidies  > Professionalisering sociale economie

Professionalisering sociale economie in Vlaams-Brabant

Wat

Subsidies voor projecten die de professionaliteit van de sociale economie in Vlaams-Brabant stimuleren. De projecten hebben betrekking op volgende component(en) van de sociale economie:

 • Sociale
 • Economische
 • Ecologische

Voor een project dat de professionaliteit doet toenemen van:

 • Eén enkele Vlaams-Brabantse sociale economie organisatie, bedraagt de subsidie 1.000 euro tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt (= individuele aanvraag).
 • Minstens drie Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties, bedraagt de subsidie 5.000 euro tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt (= gezamenlijke aanvraag).

Wie

Voor Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties:

 • Maatwerkbedrijven
 • Starterslabo's
 • Brugprojecten
 • Initiatieven lokale diensteneconomie
 • Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten
 • Organisaties die in aanmerking komen voor het provinciaal subsidiereglement arbeidszorg

Verenigingen zonder winstoogmerk, vennootschappen met sociaal oogmerk en coöperaties die niet behoren tot de Vlaams-Brabantse sociale economie komen ook in aanmerking. Het project waarvoor je een subsidie aanvraagt moet zich wel geheel of gedeeltelijk richten op de Vlaams-Brabantse sociale economie.

Procedure

Je dient het aanvraagformulier en de nodige bijlagen in bij de dienst economie van Vlaams-Brabant uiterlijk twee maanden vóór de start van het project.

Online aanvragen

Extra informatie

Naar boven