Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Subsidies  > Begeleiders arbeidsmatige activiteiten (AMA)

Subsidies begeleiders arbeidsmatige activiteiten (AMA)

Wat

Extra ondersteuning voor Vlaams-Brabantse begeleiders arbeidsmatige activiteiten die AMA medewerkers begeleiden afkomstig uit Vlaams-Brabant. Zij kunnen een beroep doen op een forfaitair bedrag en/of een premie per gepresteerd dagdeel door de AMA medewerker.

Voor begeleiders AMA mét en zonder werkpost

Forfaitair bedrag:

 • 75.000 euro verdeeld over alle begeleiders AMA
 • het bedrag voor de begeleider AMA zonder werkpost is 1,5 keer zo groot als het bedrag voor de begeleider AMA met werkpost
 • als economische compensatie voor de tijd die de begeleider AMA investeert in het PAS

Voor begeleiders AMA mét werkpost

Premie:

 • 6 euro pers gewerkt dagdeel door een AMA medewerker waarvoor men een subsidie krijgt vanuit WVG
 • 12 euro per gewerkt dagdeel voor een AMA medewerker vaarvoor men geen subsidie krijgt vanuit WVG
 • voor max. 3 dagdelen
 • voor max. 2 jaar
 • voor een bedrag van max. 20.000 euro per organisatie
 • als economische compensatie voor de tijd die de begeleider AMA investeert in de medewerker

Wie

Begeleiders arbeidsmatige activiteiten die:
 1. Een erkenning hebben van het Departement Welzijn, Volksgezondheid (WVG) en Gezin of voldoen aan de criteria van de Rondetafel arbeidszorg
 2. Gevestigd zijn in Vlaams-Brabant
 3. AMA medewerkers begeleiden die gedomicilieerd zijn in Vlaams-Brabant
 4. Aangesloten zijn bij het PAS (Provinciaal AMA samen- werkingsverband)
Deze begeleiders AMA hebben als rechtsvorm: 
 • een vzw 
 • een OCMW 
 • een stichting 
 • een vennootschap met sociaal oogmerk
 • een feitelijke vereniging

Duur

Subsidies begeleiders arbeidsmatige activiteiten (AMA)

Procedure

Je dient het aanvraagdossier in uiterlijk op 30 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je project organiseert.

ONLINE aanvragen of per mail zijn mogelijk.

Voor begeleiders AMA mét en zonder werkpost

Forfaitair bedrag:
 • eenmalige aanvraag
 • uitbetaling na goedkeuring van de aanvraag

Voor begeleiders AMA mét werkpost

Premie:
 • via indienen van de AMA overeenkomst
 • doorlopend tot de kredieten zijn uitgeput
 • op basis van prioriteiten bepaald door het PAS
 • uitbetaling op twee tijdstippen: na de eerste jaarhelft en na een volledig jaar


Naar boven