Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Subsidies  > Arbeidszorginitiatieven

Subsidies arbeidszorginitiatieven

Wat

Het subsidiereglement arbeidszorginitiatieven is van toepassing tot 31 december 2018. Er wordt geen nieuwe subsidie-oproep meer gelanceerd. Dossiers arbeidszorg die eerder voor subsidie werden goedgekeurd, dienen nog wel verantwoord te worden onder de voorwaarden van dit reglement.

Wie

Alle vzw's en OCMW's die voldoen aan de 'criteria arbeidszorginitiatieven' die door de ronde tafel arbeidszorg zijn bepaald. Deze criteria vind je onderaan in een apart document terug.

Procedure

Je dient het verantwoordingsdossier in uiterlijk op 28 februari 2019.

Online verantwoorden

Naar boven