Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Ondernemingstypes

Ondernemingstypes uit de sociale economie

Databank

De sociale economie bestaat uit verschillende ondernemingstypes. Je kan alle bedrijven terugvinden in de databank sociale economie bedrijven.

Maatwerkbedrijven

 • zijn bedrijven die hun kerntaak leggen bij de inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en economische activiteiten ontwikkelen om deze doelstelling te realiseren.
 • schakelen voor minstens 65% personen in die nood hebben aan specifieke begeleiding op de werkvloer. Personen met een arbeidshandicap, een psychosociale problematiek en langdurig werkzoekenden (minstens 2 jaar) komen in aanmerking.
 • kennen een uiteenlopende dienstverlening (vb. assemblage, verpakkings- en montagewerk, drukwerk, groenonderhoud, …) en verscheidene producten (vb. tweedehands goederen, voeding, relatiegeschenken, …).
 • zijn onder andere de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen.

Maatwerkafdelingen

 • kunnen ontstaan binnen bedrijven die hun kerntaak leggen bij hun economische activiteit, maar wel bereid zijn om ook de weg naar een socialere economie in te slaan.
 • stellen hierbij minstens 5 VTE personen met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale problematiek) of 2-jaar werkzoekenden met een begeleidingsnood kwaliteitsvol tewerk.
 • zijn onder andere de vroegere invoegbedrijven.

Invoegbedrijven

 • zijn ondernemingen die bereid zijn aan kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.
 • werven minimum één doelgroepmedewerker aan maar zijn bereid nieuwe medewerkers op te leiden en te begeleiden op de werkvloer.
 • situeren zich in een uitdoofscenario waarbij geen nieuwe invoegbedrijven en uitbreidingen van bestaande erkenningen meer mogelijk zijn. 
 • kennen een vervolg in het nieuwe decreet maatwerk.

Lokale diensteneconomie

 • biedt diensten aan die tegemoet komen aan lokale behoeften via actieve en competentieversterkende inschakelingstrajecten voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • stelt minimum 5 VTE doelgroepmedewerkers tewerk, die het potentieel hebben om via een inschakelingstraject (van maximum 5 jaar) terug aansluiting te vinden in de reguliere economie.
 • kan diensten verlenen zowel op individueel (vb. thuiszorg, kinderopvang, strijkateliers, …) als op collectief niveau (sociale restaurants, fietspunten, groen- en buurtonderhoud, …).
 • bevat onder andere de vroegere buurt- en nabijheidsdiensten.

Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten

 • zijn opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten die voor langdurig werkzoekenden de brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar het reguliere bedrijfsleven.
 • worden georganiseerd door een aantal niet-commerciële organisaties.
 • voeren ook een economische activiteit uit om op die manier (met deze inkomsten) hun project draaiende te houden.
 • worden hervormd tot een nieuwe vorm van intensief werkplekleren.

Arbeidszorg

 • is een begeleide onbezoldigde tewerkstelling bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit.
 • biedt deze mensen arbeidsmatige activiteiten aan in een productieve of dienstverlenende werkomgeving en ondersteunt hen daarbij.
 • wil zo de kansen op maatschappelijke (re)integratie en participatie bevorderen en het recht op arbeid voor alle personen garanderen.

Starterslabo's

 • coachen niet-werkende werkzoekenden en mensen met een grote afstand tot ondernemerschap naar zelfstandig ondernemerschap.
 • bieden een traject aan bestaande uit individuele coaching alsook uit collectieve workshops in een veilig kader.
 • geven de werkzoekenden de kans hun project in de praktijk uit te testen zonder financieel risico (met behoud van hun uitkering).
 • willen zo de drempel om daarna de overstap te maken naar zelfstandig ondernemerschap in belangrijke mate verlagen.

Zorgboerderijen

 • schakelen zorgbehoevenden in bij de dagdagelijkse activiteiten van hun land- of tuinbouwbedrijf.
 • bieden zo een zinvolle dagbesteding aan personen met een handicap, een psychiatrische problematiek, dementerende ouderen en andere kwetsbare groepen.
 • vormen een mogelijkheid voor land- en tuinbouwers om aan inkomensdiversificatie te doen.

Extra informatie

Contact

Mieke Frans, Dienst economie, Tel. 016 26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Subsidies sociale economie

Publicaties

Bewust ondernemen - dankzij sociale economie

Externe websites

Publicaties

Bewust ondernemen

Brochure met een overzicht van ondernemingen in de sociale economie in Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Naar boven