Home  > Economie en landbouw  > Ruimte voor economie

Ruimte voor economie

Bedrijventerreinen

Ruimte voor bedrijvigheid is schaars in Vlaams-Brabant. Waar vindt men nog een plaatsje? Wat doet de provincie?

Parkmanagement

Bedrijventerreinen zien er niet altijd even aantrekkelijk uit. Via parkmanagement werken ondernemers en overheden samen aan meer kwaliteit op bedrijventerreinen.

Naar boven