Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Subsidies  > Projecten ondernemingsvorming

Projecten ondernemersvorming

Wat

De provincie geeft een subsidie aan projecten ondernemersvorming die (kandidaat-)ondernemers informeren en begeleiden met als doel de opstart, professionalisering, groei, overname of faillissementspreventie van de onderneming te ondersteunen of te bevorderen.

  • Concreet gaat het om een vormingsreeks of een begeleidingstraject.
  • Het onderwerp van de ondernemersvorming speelt in op knelpunten en/of noden specifiek voor de provincie Vlaams-Brabant, die actueel of relevant zijn in de provincie Vlaams-Brabant. Dit kan nu zijn of in de toekomst.
  • Het specifiek karakter en het actueel karakter (of de toekomstrelevantie) motiveer je in het aanvraagdossier. Onderwerpen die aansluiten bij de thema’s in de streekpacten of het provinciaal economisch beleid hebben dan ook een streepje voor bij de evaluatie.

Wie

Ondernemersorganisaties, sectororganisaties of organisaties die rond ondernemerschap werken, en ook onderwijs- en kennisinstellingen komen in aanmerking voor een subsidie. De provincie kent de subsidie toe aan de best geëvalueerde projecten. Deze criteria vind je terug in het subsidiereglement.

Procedure

De subsidie vraag je online in.

ONLINE aanvragen

Naar boven