Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Subsidies  > Innovatiesubsidie

Innovatiesubsidie

Wat

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Onder innovatie wordt verstaan: experimentele ontwikkeling, met name het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten.

Wie

  1. Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor subsidie;

  2. De aanvrager dient samen te werken met verschillende actoren om de nodige knowhow en financiële draagkracht samen te brengen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor hun acties.

Procedure

De subsidieaanvragen kunnen jaarlijks eenmalig ingediend worden, uiterlijk op 15 oktober. Dit kan online, daar kan je de nodige gegevens invullen en het aanvraagformulier opladen.

Online aanvragen


Publicaties

10 jaar innovatiesubsidies in Vlaams-Brabant

Van de 50-tal innovatieprojecten geeft de brochure 11 inspiratievolle voorbeelden van innovatieprojecten

Alle publicaties

Naar boven