Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Starters

Hoe word ik mijn eigen baas?

Startersbegeleiding

Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid en de ondernemerssorganisaties in Vlaams-Brabant besteden veel aandacht aan de begeleiding van starters.

Ondernemingsloketten

Starters zijn verplicht om zich aan te bieden bij een ondernemingsloket. Het ondernemingsloket...
  • gaat na of u voldoet aan de wettelijke eisen om uw activiteit uit te oefenen
  • regelt uw verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • kan uw identificatie bij de btw of de RSZ regelen
  • staat u bij om verschillende toelatingen aan te vragen (bv. FAVV, SABAM,...)
  • ...
Lees meer op de website van de FOD Economie:

Bryo: goesting om te ondernemen!

Bryo

Bryo staat voor BRight YOung en is dus een netwerk van jonge, gedreven mensen die zin hebben om hun idee in de praktijk om te zetten. 

Bryo is een project van Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen en begeleidt mensen met een hoog potentieel en een grote ondernemersgoesting want meer ondernemers en ondernemingen in Vlaanderen is goed voor onze welvaart en ons welzijn. Daarnaast wil Bryo de nieuwe generatie een positief beeld van ondernemerschap tonen.

Als je deelneemt aan Bryo, word je begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op je weg liggen voor, tijdens en kort na de opstart of overname van je eigen zaak. Dit gebeurt via gezamenlijke activiteiten tussen gelijkgestemden, maar ook via individuele coaching.

Meer info op www.bryo.be.

Extra informatie

Contact

Roel Casteels, Dienst economie, Tel. 016 26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Naar boven